skogsbrukare

  • Lars och Olofs skogsbruk tar vara på byns historia

    Etiketter: Skog
    Den enskilda vägen mot Trångåsen är välskött och stäcker sig 15 kilometer in i det som så sent som på 60-talet var väglöst land, förbi skog i olika åldrar, myrmark, höjder och ett fåtal hus. Kontrasten är slående när vi anländer till byn, där vi möts av två varsamt renoverade gårdar, etablerade av nybyggare i början av 1800-talet. Åker och betesmarker är restaurerade och omges av trägärdesgårdar. Genom betesmarkerna leder en stig och vid en gammal jordkällare finns en av många informationsskyltar. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Kineser vill lära sig skog av Sverige

    Etiketter: Skog
    Sverige är förebild när Kina storsatsar på skog för miljöns och klimatets skull. Mark för trädplantering ska delas ut till 340 miljoner bönder. Och nu kommer kinesiska delegationer hit för att studera den svenska modellen. / Dagens Nyheter
    Läs mer
  • "Vi sågar brandtimmer tills det tar slut"

    Etiketter: Skog
    Vad gör man när det som inte får hända händer? I somras brann 26 000 hektar med de största bränderna i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län. På ett seminarium i Ljusdal diskuterades tiden efteråt ur ett skogsägarperspektiv. / Skogen.se
    Läs mer
  • Inför valet 2018 - Så ska äganderätten fungera enligt partierna

    Etiketter: Skog
    Rätten till att äga och långsiktigt kunna planera för användandet av sin mark är något som är viktigt för markägaren. Jordbruksaktuellt frågar partierna hur de anser att äganderätten avseende mark ska fungera i Sverige. / Jordbruksaktuellt
    Läs mer
  • Skogsägare vill byta mark med staten

    Etiketter: Skog
    Efter sommarens skogsbränder vill nu vill flera mark- och skogsägare i Gävleborg byta sin mark med statliga Sveaskog. / Fplus
    Läs mer
  • ”Landets skogsentreprenörer går på knäna”

    Etiketter: Skog
    En ekonomisk katastrof. Så beskriver Skogsentreprenörernas ordförande Bernt Hermansson medlemmarnas första halvår 2018. / Skogsaktuellt
    Läs mer
  • DN Debatt. ”Skogsägarna måste ta ansvar för att förebygga bränder”

    Etiketter: Skog
    DN DEBATT 14/8. Efter den stora branden i Västmanland år 2014 borde skogsägarnas ­organisationer ha arbetat med att reducera medlemmarnas risk för nya katastrofala bränder. Skogsägarnas skötsel och planering för minskade brandrisker är en av de avgörande faktorerna för att undvika katastrofala skogsbränder, skriver skogsexperten Sten B Nilsson. / DN
    Läs mer
  • Fortsatt ökning av anmäld avverkningsareal under juni och juli

    Etiketter: Skog
    Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Den totala areal som anmäldes för avverkning ökade både under juni och juli jämfört med samma period förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är de kraftigaste ökningarna under sommarmånaderna sedan 2011–2012. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • App håller koll på barkgnag

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Med hjälp av en app i telefonen kan skogsägare bedöma skador av kronhjort. Den nya appen har utvecklats av forskare vid Lantbruksuniversitetet i samarbete med Skogsstyrelsen. / Skog Alnarp, SLU
    Läs mer
  • Skogsfastigheter för alla smaker

    Etiketter: Skog
    Sjönära, fjällnära eller golfnära – det finns skogar för alla smaker. Här är fyra skogsfastigheter till salu just nu. / Land Skogsbruk
    Läs mer

Sidor