skogsbrukare

 • Nya typer av växtnäring för ett hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten. / MWP
  Läs mer
 • Petter jagar den effektiva trivseln i Tuna Skog

  Etiketter: Skog
  På 1960-talet startades det som idag är aktiebolaget Tuna Skog. Petter Carlberg driver företaget som består av tre anställda på lika många maskiner. - Vi jobbar hårt för att vara effektiva, men lika viktigt är det att försöka ha det trevligt på jobbet.
  Läs mer
 • Debatt: Sörmland kan tack vare skogen bli fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Sverige kan bli självförsörjande på förnybart bränsle till bilar och tung trafik. Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu. Nu behöver politiken och näringslivet sätta fart på omställningen, så att Sverige och Sörmland kan bli fossilfritt. / ekuriren
  Läs mer
 • Vad har skogsägaren, en skiddrottning och världens högsta trähus gemensamt?

  Etiketter: Skog
  Moelven Skog vill få skogsägaren i vårt verksamhetsområde att bli Sveriges bästa. Och Britta Johansson Norgren skall hjälpa oss visa väg. / Moelven
  Läs mer
 • Dyr vinter för Dalarnas skogsentreprenörer

  Etiketter: Skog
  Bränslekostnaderna har ökat och arbetet har gått långsammare än vanligt när man har avverkat skog i Dalarna under den senaste vintern. / SR P4 Dalarna
  Läs mer
 • Från försurade ämnen i nederbörd till askåterföring i skogen - hur hänger det ihop?

  Etiketter: Skog
  Torsdag den 19 april bjuder Värmlands läns luftvårdsförbund in till årsmöte - med öppna föreläsningar om luften i Värmland. Vi kommer till exempel att få redovisning av luft- och vattenmätningar. Föreläsningarna hålls på Arenan, Karlstads bibliotekshus. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Debatt: Äganderätten i skogen måste värnas

  Etiketter: Skog
  Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser. Den skapar jobb på landsbygden, är en av Sveriges viktigaste basnäringar, står för en betydande del av svensk export och spelar en avgörande roll i klimatomställningen. / Smålandsposten
  Läs mer
 • Nästan 2 000 skogsägare har testat Metsä Groups och Tietos virtuella skog

  Etiketter: Skog
  Metsä Group, Tieto och CTRL Reality har tillsammans tagit fram en virtuell skogsdemo som kan användas med alla VR-enheter för simulering av olika skogsvårdsmetoder och hur de påverkar avkastningen och terrängen. I stället för att bege sig ut i skogen kan man åskådliggöra effekterna av exempelvis skogsvårdsarbeten för skogsägaren. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Fler träd lämnas kvar när skogen föryngras

  Etiketter: Skog
  Mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen med hänsyn till miljön ökar, men det lämnas även mer av skyddszoner. Det visar statistiken från den senaste årliga uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: Staten stöttar skogsföretagare med ena handen och rycker undan mattan med den andra

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Såväl skogsmark som skattepengar är begränsade resurser som, även i miljöfrågor, ska användas med långsiktig effektivitet som ledstjärna! Att privata skogsägare, kommuner och skogsföretag som äger fjällnära skogsfastigheter nu måste processa i domstol för sin äganderätt är inget annat än ett stort misslyckande. Att Kammarkollegiet tolkat lagen så att ersättningsrätten för fjällnära skog försvinner är även det ett mysterium. / DalaDemokraten
  Läs mer

Sidor