skogsbruk

 • Så kan skogsägare få stöd efter sommarens bränder

  Etiketter: Skog
  Skogsägare som drabbats av sommarens bränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska få ekonomiskt stöd. Dessutom behövs särskilt stöd för att transportera och såga det brandskadade virket. Det förslaget lämnar Skogsstyrelsen i dag över till regeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ​Premiär för SkogsElmia Innovation Award

  Etiketter: Skog
  Har du eller ditt företag gjort en riktig bra innovation för skogsbruket? Nu är det dags att anmäla för att vara med och ha chans att vinna SkogsElmia Innovation Award – en ny utmärkelse med syfte att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket. Priset delas ut under SkogsElmia nästa sommar, 6 – 8 juni 2019. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Den svenska skotarmarknaden kroknar – orsak leveransproblem?

  Etiketter: Skog
  Skogsforum.se har sammanställt hur många skotare som registrerats i Sverige under årets första nio månader. Jämfört med ett bra fjolår ser vi nu en tydlig inbromsning. Det här kan te sig underligt i en skogsmarknad som går för fullt men orsaken finns troligen att söka utanför Sveriges gränser. / Skogsforum
  Läs mer
 • Replik – Visst är skogsbruk, jordbruk och svensk bioenergi en lösning för klimatet!

  Etiketter: Bioenergi
  Svenskt skogsbruk och svensk bioenergi är den största enskilda faktorn till att Sverige är bäst i världen på klimateffektiv energiproduktion. Gustav Melin, vd, SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen, ger här en replik på professor emeritus Anders Lindroth debattartikel i SvD den 26 september. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Vår Svenska Skog - Aktivt skogsägande

  Etiketter: Skog
  Skogen har en enorm potential och klimatnytta med stor betydelse för en mer hållbar framtid. Därför är det viktigt att de fastigheter som finns i landet utnyttjas till sin fulla potential. I den här filmen tittar vi på vad hållbart, aktivt skogsbruk innebär i praktiken och vad det kan ge för effekt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Landshypotek Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Färre höstplanteringar än planerat

  Etiketter: Skog
  Under vårens torka och brandrisk stod många markberednings­maskiner stilla och förväntningarna på ökad höstplantering var ­därför­ stor. Men höstplanteringarna ser ­snarare­ ut att minska. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Vill få in jord och skog i läroplanen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks Lantbrukspanel består av lantbrukare från hela landet. De anser att kunskapen om lantbruket bör höjas i samhället genom att införa jord och skog som ett ämne i grundskolans läroplan. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Nordiskt skogs- och lantbruk ska rustas för kommande extremväder

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  De nordiska lantbruksministrarna beslutade vid sitt möte i Stockholm den 19 september att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram strategier och åtgärder för ett mer robust skogs- och lantbruk. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Många vill påverka det svenska skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu har tiden för att svara på konsultationen om FSC standarden för skogsbruk i Sverige löpt ut, och många vill vara med och påverka. Sammanlagt har vi fått in ca 1700 kommentarer från 42 personer och organisationer. / FSC
  Läs mer

Sidor