skogsbruk

 • Lars och Olofs skogsbruk tar vara på byns historia

  Etiketter: Skog
  Den enskilda vägen mot Trångåsen är välskött och stäcker sig 15 kilometer in i det som så sent som på 60-talet var väglöst land, förbi skog i olika åldrar, myrmark, höjder och ett fåtal hus. Kontrasten är slående när vi anländer till byn, där vi möts av två varsamt renoverade gårdar, etablerade av nybyggare i början av 1800-talet. Åker och betesmarker är restaurerade och omges av trägärdesgårdar. Genom betesmarkerna leder en stig och vid en gammal jordkällare finns en av många informationsskyltar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Trots bränderna – Sveaskog klarar leveranserna till industrin i Norr- och Västerbotten

  Etiketter: Bioenergi
  Sommarens extrema värme som ledde till de omfattande bränderna i Sverige har medfört en enorm belastning på skogsbruket. Under juli och augusti stod avverkningen i Norr- och Västerbotten helt stilla i cirka fem dagar. I dagsläget är produktionen över normalkapacitet. Det står nu klart att Sveaskog kommer klara alla leveranserna till kunderna i Norr- och Västerbotten. / Bioenergi
  Läs mer
 • Kineser vill lära sig skog av Sverige

  Etiketter: Skog
  Sverige är förebild när Kina storsatsar på skog för miljöns och klimatets skull. Mark för trädplantering ska delas ut till 340 miljoner bönder. Och nu kommer kinesiska delegationer hit för att studera den svenska modellen. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna vill få in jord och skog i grundskolans läroplan

  Etiketter: Skog
  Landets lantbruksföretagare anser att allmänheten inte har en rättvis bild av det svenska jord- och skogsbruket. Att införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan skulle vara ett viktigt steg för att öka kunskapen. Det anser Landshypotek Banks Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • "Vi sågar brandtimmer tills det tar slut"

  Etiketter: Skog
  Vad gör man när det som inte får hända händer? I somras brann 26 000 hektar med de största bränderna i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län. På ett seminarium i Ljusdal diskuterades tiden efteråt ur ett skogsägarperspektiv. / Skogen.se
  Läs mer
 • Här är ekoskogen som ska klara klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med de klimatförändringar som pågår står skogsbruket nu inför utmaningar. En av dem som försöker ta fram förslag på hållbart skogsbruk är Hölö-bon Mikael Karlsson som startat en stiftelse för att forska på klimatsmarta lösningar. / Svt Södertälje
  Läs mer
 • Inför valet 2018 - Så ska äganderätten fungera enligt partierna

  Etiketter: Skog
  Rätten till att äga och långsiktigt kunna planera för användandet av sin mark är något som är viktigt för markägaren. Jordbruksaktuellt frågar partierna hur de anser att äganderätten avseende mark ska fungera i Sverige. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Skogsägare vill byta mark med staten

  Etiketter: Skog
  Efter sommarens skogsbränder vill nu vill flera mark- och skogsägare i Gävleborg byta sin mark med statliga Sveaskog. / Fplus
  Läs mer
 • DN Debatt. ”Skogsägarna måste ta ansvar för att förebygga bränder”

  Etiketter: Skog
  DN DEBATT 14/8. Efter den stora branden i Västmanland år 2014 borde skogsägarnas ­organisationer ha arbetat med att reducera medlemmarnas risk för nya katastrofala bränder. Skogsägarnas skötsel och planering för minskade brandrisker är en av de avgörande faktorerna för att undvika katastrofala skogsbränder, skriver skogsexperten Sten B Nilsson. / DN
  Läs mer
 • Fortsatt ökning av anmäld avverkningsareal under juni och juli

  Etiketter: Skog
  Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Den totala areal som anmäldes för avverkning ökade både under juni och juli jämfört med samma period förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är de kraftigaste ökningarna under sommarmånaderna sedan 2011–2012. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor