skogsbruk

 • Skogen fortsatt försvagad efter torkan 2018

  Etiketter: Skog
  Många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar dessutom risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så kan skogsbruket ta större hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Markbereda skonsamt, spara hänglavsbärande träd och röja är några åtgärder som gynnar rennäringen. En film och ett avsnitt i Skogskunskap ger tips. / Skogforsk
  Läs mer
 • Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av cirka 38 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I samband med att föreningen nu presenterar sin årsredovisning för 2019, föreslår styrelsen en utdelning på 141,3 miljoner kronor till medlemmarna. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Metsä Group stärker praxis för skogsbrukets ekologiska hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Det nya programmet för ekologisk hållbarhet har ökad kolbindning i skogarna, tryggande av skogsnaturens mångfald och förbättrande av vattenskyddet bland målsättningarna. / Metsä Group
  Läs mer
 • Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Körskador kan öka läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Vildsvinen förstör för jord- och skogsbrukare - utfodringen måste regleras

  Etiketter: Skog
  Vildsvinen härjar. De trampar ned, bökar upp och river runt bland grödor och plantor. De senaste åren har vildsvinstammen spridit sig nästan okontrollerat. Hur omfattande och kostsamt ska det få bli? Är de här för att stanna? Vad kommer vi kunna odla? / NA.se
  Läs mer
 • Toppresultat för SCAs arbete att skydda lämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret. / SCA
  Läs mer
 • Boksläpp: Kockor - skogsbrukets glömda hjältar

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  På fettisdagen den 25 februari med start kl 14:00 lanseras boken "Kockor - skogsbrukets glömda hjältar" på Ruselegården, Gammplatsen. / Skogsmuseet
  Läs mer
 • Skador på fornlämningar minskar till ny lägstanivå

  Etiketter: Skog
  Skador på forn- och kulturlämningar i skogen som uppstått i samband med skogsbruk minskar för andra året i rad. Det visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning av nästan 1 000 lämningar i skogen. Årets resultat är det bästa sedan mätningarna började för åtta år sedan men varierar över landet (se regionala siffror i grafik nedan). / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Urstark skotarmarknad 2019 - Sverige åter i topp?

  Etiketter: Skog
  När vi summerar 2019 års svenska skotarmarknad kan vi konstatera att det blev ett rekordår med 399 registrerade skotare. Fler maskiner än någonsin i modern tid. Ökningen från det skrala skotaråret 2018 är hela 45 procent och i stort sett samtliga tillverkare har registrerat fler skotare 2019 än året innan. När det gäller marknadsandelarna så finns det två stora vinnare 2019 varav den ena blir ny marknadsledare för skotare i Sverige. / Skogsforum
  Läs mer

Sidor