skogsbruk

 • Klimatförändring utan anpassning kan ge miljardförluster för skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna kan leda till flera miljarder i förluster årligen fram till 2050 om inte skogsbruket anpassar sig. Det visar en sårbarhetsanalys som Skogsstyrelsen i dag lämnar över till regeringen. Stormarnas effekter, bränder och angrepp av till exempel rotröta och granbarkborre kommer att öka. Därför presenteras samtidigt ett åtgärdspaket för att möta hoten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Fel att påstå att skogen utarmas

  Etiketter: Skog
  Replik på ledare ”Vi ser inte skogen för alla kalhyggen”. Låt oss börja med kalhyggen och den svenska skogstillväxten. En avverkningsyta i södra Sverige är i medeltal 2,6 hektar det vill säga ungefär lika många fotbollsplaner i storlek. Den europeiska definitionen på kalhygge är 4 hektar det vill säga de flesta avverkningar i södra Sverige går inte ens in i definitionen på ett kalhygge. Skogstillväxten är större än avverkningen vilket innebär att mängden skog i våra skogar ökar varje år. Detta mäts av statliga riksskogstaxeringen och är officiella siffror. / Sydöstran
  Läs mer
 • Skogen fortsatt försvagad efter torkan 2018

  Etiketter: Skog
  Många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar dessutom risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så kan skogsbruket ta större hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Markbereda skonsamt, spara hänglavsbärande träd och röja är några åtgärder som gynnar rennäringen. En film och ett avsnitt i Skogskunskap ger tips. / Skogforsk
  Läs mer
 • Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av cirka 38 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I samband med att föreningen nu presenterar sin årsredovisning för 2019, föreslår styrelsen en utdelning på 141,3 miljoner kronor till medlemmarna. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Metsä Group stärker praxis för skogsbrukets ekologiska hållbarhet

  Etiketter: Skog
  Det nya programmet för ekologisk hållbarhet har ökad kolbindning i skogarna, tryggande av skogsnaturens mångfald och förbättrande av vattenskyddet bland målsättningarna. / Metsä Group
  Läs mer
 • Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Körskador kan öka läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Vildsvinen förstör för jord- och skogsbrukare - utfodringen måste regleras

  Etiketter: Skog
  Vildsvinen härjar. De trampar ned, bökar upp och river runt bland grödor och plantor. De senaste åren har vildsvinstammen spridit sig nästan okontrollerat. Hur omfattande och kostsamt ska det få bli? Är de här för att stanna? Vad kommer vi kunna odla? / NA.se
  Läs mer
 • Toppresultat för SCAs arbete att skydda lämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret. / SCA
  Läs mer
 • Boksläpp: Kockor - skogsbrukets glömda hjältar

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  På fettisdagen den 25 februari med start kl 14:00 lanseras boken "Kockor - skogsbrukets glömda hjältar" på Ruselegården, Gammplatsen. / Skogsmuseet
  Läs mer

Sidor