skogsbruk

 • Öppna myndighetsdata kan ge samhällsnytta för 21 miljarder

  Etiketter: Skog
  - Vår analys visar att öppna och avgiftsfria myndighetsdata skulle kunna ge samhället ett mervärde på 10-21 miljarder kronor årligen, säger Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg. Inom skogsbruket har föreslagna datamängder stor potential för planering, inventering och avverkning genom arbetstidsbesparingar och ökad produktivitet. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Omstridda skogen i Lycksele kan bli naturreservat

  Etiketter: Skog
  Skogen som Luleå stift planerat att avverka överlever ännu en dag. Nu i väntan på att kommunen ska utreda om området på Tannberget ska bli ett naturreservat. / Svt Västerbotten
  Läs mer
 • Debatt: Nyckelbiotoperna leder till en artfattigare skog

  Etiketter: Skog
  Tänk dig att du har en nyinköpt bil värd 300 000 kronor stående på garageuppfarten. En morgon när du går ut för att sätta dig i bilen möts du av en lapp under torkarbladet: ”Vi har funnit en sällsynt lav under stänkskärmen på höger framhjul. Den växer där då du inte har tvättat bilen på länge och du drabbas nu av körförbud på bilen. Den får endast användas om du först ansöker om tillstånd, och det måste ske sex veckor innan körturen äger rum. / Norrtelje Tidning
  Läs mer
 • Skogens roll i ett nytt klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Filmen Skogens roll i det nya klimatet handlar om hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser. / Bitzer
  Läs mer
 • Variationsrikt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar – bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till? Filmen är producerad åt SLU Future Forests och nominerades till Svenska Publishingpriset 2018. / Bitzer
  Läs mer
 • Avtal mellan SLU och Stora Enso om långsiktigt samarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I höst ska tio nya tjänster inom olika forskningsprojekt vara besatta inom ett långsiktigt samarbete mellan SLU och Stora Enso. Samarbetet rör forskning och utveckling, utbildning, kompetensbyggande och innovationer inom skogsbruk och biobaserade material. Avtalet undertecknades av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och Johan Lindman, Senior Vice President Global Forestry and Sustainability vid Stora Enso. / SLU
  Läs mer
 • Finskog och fulskog

  Etiketter: Skog
  Skogen susar i den svenska folksjälen. Till skogen går många svenskar för vila och rekreation. Men vilken skog tycker människor är vacker? Vad tycker människor egentligen om kalhyggen? Och i vilken skog skulle du ta ditt bröllopsfoto? / Bitzer
  Läs mer
 • Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Ledare: Pontus Almquist: En brukad skog är inte en död skog – tvärtom!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Bristfälliga jämförelser mellan länder görs högst medvetet av miljörörelsen för att skjuta skogsnäringen i sank. / Bohusläningen
  Läs mer
 • Rennäring och skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket kan göra mycket för att underlätta för rennäringen. I detta avsnitt ger vi några exempel på hänsynsåtgärder. / Skogskunskap
  Läs mer

Sidor