skogsbruk

 • Skogen förändrade Antons liv

  Etiketter: Skog
  Att jobba i skogen kan vara tufft, slitsamt och stressigt. Eller alldeles underbart. Möt 18-åringen Anton Ljunglöf, döv sedan födseln, som njuter av varje minut i skogsbruket. Till tonerna av Luciano Pavarotti i hytten! / arbeteekonomi.se
  Läs mer
 • Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vattenfrågorna är idag mer aktuella än någonsin, inte minst inom skogsbruket. EU:s vattendirektiv, certifieringssystemen med flera ställer krav. Flera skogliga aktörer stärker nu sitt vattenvårdsarbete genom olika initiativ. Det finns över 30 000 mil rinnande vatten och över 50 000 sjöar i det svenska skogslandskapet. Skogsbruket är på många håll den enda markanvändningen i vattenlandskapet och kan påverka vattnen. / WWF
  Läs mer
 • Tidig vår ett hinder för skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Det är inte bara turistnäringen, diverse skidarrangemang och skoteråkarna som har problem med den tidiga våren. Även skogsföretagen och de privata skogsägarna har fått svårigheter med att få ut virket ur skogen på grund av tjällossningen. / lt.se
  Läs mer
 • Skogsbruk och naturvård sida vid sida i Össjö

  Etiketter: Skog
  En knapp tredjedel av ytan i Ängelholms kommun är täckt av skog. Större delen av den är privatägd. I en ny serie gör vi nedslag i skogstrakterna och träffar människor som på olika sätt har med skogen att göra. Vi börjar i Össjö där Hugo Berch satsar på natur och viltvård jämsides med skogsbruket. / hd.se
  Läs mer
 • Uppföljande debattinlägg angående älgens kostnader

  Etiketter: Skog
  Den 20 mars publicerade SkogsSverige ett debattinlägg som refererade till artikel i nt.se angående skogens avkastning och älgstammens storlek. Denna hade skickats in av Mikael Kuylenstierna, markägare Landsjö och Jan Persson, jägmästare och förvaltare, Memmings Häradsallmänning. SkogsSverige har nu fått ett uppföljande debattinlägg av Lars-Magnus Trozelli, Skogsägare Björnsnäs Gård m.fl., Johnny Johansson, Skogvaktare, förvaltare privatskog. De har en annan uppfattning i denna fråga. "Vi har inga problem att efter slutröjning få bestånd som nyttja hela markens produktionsförmåga. Efter gallring har vi också tillräckligt med bra stammar för timmerproduktion. Någon hjälpplantering på grund av viltbetning har vi aldrig behövt göra däremot efter snytbaggeskador och vindfällen. Viltet äter och några extrema klövviltstammar är ingen betjänt av, toppen på älgstammen var i Östergötland för c:a 25 år sedan. Länets mål på 5-9 älgar i vinterstam tror vi är en bra stam. Lokala avvikelser får hanteras lokalt." /Läs hela debattinlägget här på SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogbruket kan minimera terrängtransporterna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat ett program för att minimera skogsbrukets terrängtransporter. Verktyget optimerar terrängtransportsarbetet, presenterar de kortaste, effektivaste vägarna för skogsmaskinföraren och visar i detalj hur virkessortimenten som avverkats ska lastas och transporteras. / Skogforsk
  Läs mer
 • Här är skogshotet mot den svenska vindkraften

  Etiketter: Bioenergi
  Måste certifierat skogsbruk och vindkraft ställas mot varandra? M-Teknik har pratat med Svenska FSC om synen på vindkraftsetableringar. / Miljöaktuellt
  Läs mer
 • Skogsbruk positivt för hotad bagge

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns arter som anses hotade av skogsbruket som i stället är gynnade av skogsbruket. Det sade forskaren Line Djupström på Skogforsks utvecklingskonferens Ukonf12. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Gott om jobb i skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket är en glesbygdsindustri helt utan ungdomsarbetslöshet. Här får alla jobb bara de vill. På naturbruksgymnasiet i Svenljunga har halva klassen av de som läser skogsinriktning redan fått jobb. / SR P4 Sjuhärad
  Läs mer
 • Regelrätt Skogsbruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Miljöcertifiering kräver att medarbetarna har kännedom om och tillgång till aktuella lagar och förordningar. "Regelrätt skogsbruk" är en sammanställning av alla de lagar och bestämmelser som föreskriver miljöhänsyn i skogsbruket. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor