skogsbruk

 • Skogen är förnybar, Zaremba!

  Etiketter: Skog
  Det går inte att bortse från ekonomin i en av landsbygdens viktigaste näringar. Men visst har Maziej Zaremba rätt i att Sverige ömsar landskap. Men det beror mindre på skogsbruket, mer på att jordbruk läggs ner och hagar töms på betesdjur på grund av svag lönsamhet i djurhållningen. Med djuren försvinner hagar och lundar. De blir kanske skog i stället. / Skogsland
  Läs mer
 • Naturarrende får inlandet att blomstra

  Etiketter: Skog
  I frågan om naturresursnyttjande är norra delen av Sverige jämförbart med u-länder. Naturresurser nyttjas utan att regionen eller lokalbefolkningen får större gagn eller kompensation för uppoffringar i form av olika slags intrång och miljöförstöring. Systemet med kompensation för naturresursnyttjande finns i Sverige gällande vindkraft. Sådana naturarrenden bör också omfatta vattenkraften, skogsbruket och gruvnäringen. Det skriver Marcel Berkelder som är energi- och klimatrådgivare i Vännäs. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Skogens maffia - så tog de makten över träden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I intervjuerna till ­reportageserien ”Skogen vi ärvde” återkommer ständigt ett uttryck: ”skogs­maffian”. I dag visar Maciej Zaremba hur skogsnäringen med statens hjälp skövlar vår gemensamma resurs.
  Läs mer
 • Jordens Vänner lämnar svenska FSC

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Jordens Vänner lämnar Svenska FSC, Forest Stewardship Council, enligt ett beslut på vårt årsmöte den 14-15 april 2012. FSC-märkningen för skog och skogsprodukter representerar inte det hållbara skogsbruk som det utger sig för att göra.
  Läs mer
 • Många stora aspar ger lavarna livsluft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många epifytiska lavar är beroende av gamla aspar, eftersom de lever utanpå deras grova bark. Nyckelbiotoper, som undantas från skogsbruk, innehåller olika mängd och storlekar av aspar, men för att säkra den långsiktiga överlevnaden av lavar som växer på deras bark, gäller det att de är tillräckligt många. / SLU
  Läs mer
 • Gör ditt exjobb på Skogforsk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk arbetar med att utveckla det svenska skogsbruket. Vi vill gärna ha kontakt med studenter och inbjuder därför till att göra exjobb hos oss. Skogforsk bedriver forskning inom skogsträdsförädling, skogsbränsle, teknik, logistik, natur- och miljövård, mark och vatten, värdeskapande virkesutnyttjande med mer. / Skogforsk
  Läs mer
 • Svensk biogas driver danskt miljöarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Danmark har inte haft samma takt som Sverige när det gäller att börja använda biogas. Energibolaget Eon satsar därför hårt på den danska transportmarknaden, något som gett avtryck i veckans konferens om biogas i Köpenhamn. / nfo.nu
  Läs mer
 • Ost och skogsbruk gav stipendier

  Etiketter: Skog
  Två osttillverkare och en skogsentreprenör belönades på tisdagen med Jämtlands Läns Landsbygdsstiftelses stipendier för 2012. Tor och Roland Norrman, Skärvången och Bengt-Olof Brantholm, Hoting, är stipendiaterna. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Ulf Larsson – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Från och med den 17 april 2012 är Ulf Larsson ny styrelseordförande för Skogsindustrierna. Ulf är VD för SCA Forest Products, den affärsenhet inom SCA som tillverkar tryckpapper, kraftliner, trävaror, massa och förnybar energi, samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och distribution. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen behåller 6-veckorsregeln

  Etiketter: Skog
  Trots önskemål från skogsbruket tar Skogsstyrelsen inte bort kravet på att en avverkning ska anmälas sex veckor i förväg. Beslutet skapar irritation, bland annat hos Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer

Sidor