skogsbruk

 • Skogsbruk kan stödjas via EU-finansierade Leader-projekt

  Etiketter: Skog
  Leader är en samarbetsmetod som tagits fram i syfte att utveckla den lokala landsbygden inom EU. Inom varje län kan det finnas ett eller flera Leaderområden. I varje område finns ett Leaderkontor som styrs av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor, en så kallad LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ). LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området. Om du är verksam inom ett Leaderområden kan du få stöd om ditt projekt leder till att förbättra förutsättningarna för någon av dessa mål: ökad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket, förbättrad miljö på landsbygden, förbättrad livskvalitet och främjad utveckling av landsbygdens ekonomi. / Jordbruksverket
  Läs mer
 • Nytt sågverk skulle behövas för lärk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det behövs ett nytt sågverk med lövträd som specialitet i norra Sverige om det ska fungera att satsa på lärkträd i skogsbruket i Norrbotten. Det säger Christer Lundberg som är ordförande branschorganisation Sågab. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • Replik: Det stämmer att LRF värnar äganderätten

  Etiketter: Skog
  Ja, det är riktigt, LRF är fixerat vid äganderätten. Äganderätten är en av grundbultarna i det västerländska samhället och ingår som en del av grundlagen. Du ska ha rätt att fritt förfoga över din egendom i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Replik: Slopas paragraf 10 blir hyggesfritt lönsamt

  Etiketter: Skog
  Menar Skogsstyrelsen att “användningen av hyggesfria metoder bör öka”, måste detta göras rationellt för skogsägarna. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Flera älgar kan skjutas trots liten älgstam

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skadorna på tallungskogen ligger på en alldeles för hög nivå i Gävleborgs län. Skogsstyrelsen ska nu avgöra, med älgbetesinventeringen som underlag, hur många älgar som bör skjutas. Men Erik Matsson i Svenska Jägareförbundet, menar att ungtallens skador inte hör ihop med antalet älgar i området, utan att de i hög grad beror på hur skogsbruket bedrivs. / helahälsingland
  Läs mer
 • Iran: "Skogsbruk passar inte kvinnans natur"

  Etiketter: Skog
  Universitetet i Teheran tillåter inte längre kvinnor att studera skogsbruk och naturvård. Det styrande prästerskapet oroas av det faktum att det i dagsläget är fler kvinnor än män som klarar inträdesproven till landets universitet och högskolor och att antalet välutbildade kvinnor blivit obehagligt många. / ATL
  Läs mer
 • SCA anmält för skadegörelse

  Etiketter: Skog
  Företaget SCA har polisanmälts för att ha röjt skog på ett markområde utanför Härnösand utan tillstånd. / Allehanda
  Läs mer
 • Arbete i skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Inom skogsbruket sker många olyckor i jämförelse med antalet sysselsatta. Många med dödlig utgång. De olyckor och tillbud som anmäls är troligtvis bara en bråkdel av de som inträffar. Arbetsmiljöverket kommer att besöka utvalda företag som arbetar med skogsbruk från hösten 2012 och fram till december 2013. Med skogsbruk menar vi de företag som arbetar med manuell och maskinell slutavverkning, gallring, röjning, ledningsröjning och plantering. / Arbetsmiljöverket
  Läs mer
 • Vinst för Norrskogs sågar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  – Ja, vårt halvårsbokslut kommer att visa ett plus på tio miljoner kronor för NWP och det är vi väldigt stolta och glada över. Jämfört med många andra i branschen har vi klarat oss väldigt bra, säger Janne Björck, vd för Norrskog. / st.nu
  Läs mer
 • Effektivitet och miljöhänsyn i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Stora Ensos arbetsledare från Dalarna, Hälsingland och Härjedalen, nästan 100 personer, träffades i Moraparken på tisdagen för att prata om hur skogsbruket ska kunna bedrivas effektivare samtidigt som värdefulla miljöer skyddas. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor