skogsbruk

 • Högg ner skog utan tillstånd i Västmanland

  Etiketter: Skog
  En skogsägare i Västerås kommun har anmälts till åklagare sedan ett område på några hektar avverkats. / Vestmanlands Läns Tidning
  Läs mer
 • Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ... / KSLA
  Läs mer
 • Dieselstölder drabbar skogsarbetare

  Etiketter: Skog
  Dieselstölderna har ökat med över hundra procent de senaste åren i Västmanlands län. I Örebro län är ökningen över tvåhundra procent. Skogsbranschen är mest utsatt. / Svt Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Stort intresse i Dalarna för Mellanskogsdag

  Etiketter: Skog
  Närmare 150 intresserade hade mött upp vid Industrihuset i Bu, Lima, där Mellanskog arrangerade en skogskväll med utställningar, information och tävlingar. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Mer pengar till mer biomassa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsstyrelsen får 60 miljoner kronor i extra tilldelning för att öka produktionen av biomassa och befrämja miljöhänsyn i skogsbruket. / Papernet
  Läs mer
 • Debattinlägg: Skogsvårdslagen måste justeras

  Etiketter: Skog
  Skogen är ingen åker, den bör få fortsätta vara skog. Fokusering på enbart två alternativa brukningssätt i skogen är mindre lyckosamt. Att införa en schablon över hela skogslandskap, riskerar att bli helt fel. Skogsägaren bör vid val av skogsskötselmetod snarast följa skogsvårdslagens produktionsmål. Ett mer varierat brukande av skogen ger större handlingsfrihet för framtida generationer och medför bättre riskspridning. Det krävs justeringar i skogsvårdslagen för att göra detta möjligt. Det skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och biolog, verksam vid Umeå universitet. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogsägare utbildas i Närke

  Etiketter: Skog
  Skogsbruk och vattenkvalitet, och hur uttaget av bioenergi från skogen vid gallring kan öka. Det var ämnena när Skogsstyrelsen hade utbildningsdag med skogsägare från länet. / Nerikes Allehanda
  Läs mer
 • Forskare hoppas få del av miljoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringens forskningsmiljoner för att utveckla trä, skogsråvara och biomassa väcker förhoppningar. Skogsforskarna vid SLU hoppas på nya forskningsprojekt om uthålligt utnyttjande av skogsmarken. / Skogsland
  Läs mer
 • Bergkvist varslar 20 på grund av dålig timmertillgång

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Låg avverkningstakt hos privatskogsbruket gör att Bergkvist Insjön varslar 20 av de totalt 125 anställda om uppsägning. Enligt Skogsstyrelsens statistik är anmälda avverkningar i Dalarna bara 65 procent av genomsnittet för 2004-2011. I andra delar av Sverige är samma tal runt 80 procent, uppger företaget. / Woodnet
  Läs mer
 • Skogsbrukets kostnader ökade kraftigt

  Etiketter: Skog
  Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 procent i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna för skogsvård och vägar gått upp. / SkogForsk
  Läs mer

Sidor