skogsbruk

 • Gör ditt exjobb på Skogforsk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk arbetar med att utveckla det svenska skogsbruket. Vi vill gärna ha kontakt med studenter och inbjuder därför till att göra exjobb hos oss. Skogforsk bedriver forskning inom skogsträdsförädling, skogsbränsle, teknik, logistik, natur- och miljövård, mark och vatten, värdeskapande virkesutnyttjande med mer. / Skogforsk
  Läs mer
 • Svensk biogas driver danskt miljöarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Danmark har inte haft samma takt som Sverige när det gäller att börja använda biogas. Energibolaget Eon satsar därför hårt på den danska transportmarknaden, något som gett avtryck i veckans konferens om biogas i Köpenhamn. / nfo.nu
  Läs mer
 • Ost och skogsbruk gav stipendier

  Etiketter: Skog
  Två osttillverkare och en skogsentreprenör belönades på tisdagen med Jämtlands Läns Landsbygdsstiftelses stipendier för 2012. Tor och Roland Norrman, Skärvången och Bengt-Olof Brantholm, Hoting, är stipendiaterna. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Ulf Larsson – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

  Etiketter: Skog
  Från och med den 17 april 2012 är Ulf Larsson ny styrelseordförande för Skogsindustrierna. Ulf är VD för SCA Forest Products, den affärsenhet inom SCA som tillverkar tryckpapper, kraftliner, trävaror, massa och förnybar energi, samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och distribution. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen behåller 6-veckorsregeln

  Etiketter: Skog
  Trots önskemål från skogsbruket tar Skogsstyrelsen inte bort kravet på att en avverkning ska anmälas sex veckor i förväg. Beslutet skapar irritation, bland annat hos Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Prins Carl Philip hedrar skogens hjältar

  Etiketter: Skog
  I morgon, under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande delar H.K.H. Prins Carl Philip ut skogsbrukets utmärkelser till personer som har gjort särskilda insatser för skogen och skogsbruket. Insatserna handlar bland annat om nya vägar i skogsskötseln, utbildning för invandrad arbetskraft, sociala fora på nätet och skogskunskap för grundskolan. Pristagarna kommer från Umeå, Sundsvall, Falun, Säffle och Höör.
  Läs mer
 • Markägare ska bli medvetna om kulturskatter

  Etiketter: Skog
  Hur går ett modernt skogsbruk ihop med vikten av att bevara fornminnen? I ett projekt som drivs av bland annat länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping, ska maskinförare och markägare lära sig mer om fossil åkermark. SR P4 Kronoberg
  Läs mer
 • Förändrat klimat drabbar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Helt nya utmaningar väntar länets skogsägare när klimatet förändras mot fortsatt uppvärmning och allt större nederbördsmängder. Bättre tillväxt, men även stormskador, snöbrott, översvämningar, sork, insekter, svamp, vägproblem och dålig bärighet något av det som väntar enligt Skogsstyrelsens Per-Olov Ringnér. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Skogen förändrade Antons liv

  Etiketter: Skog
  Att jobba i skogen kan vara tufft, slitsamt och stressigt. Eller alldeles underbart. Möt 18-åringen Anton Ljunglöf, döv sedan födseln, som njuter av varje minut i skogsbruket. Till tonerna av Luciano Pavarotti i hytten! / arbeteekonomi.se
  Läs mer
 • Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vattenfrågorna är idag mer aktuella än någonsin, inte minst inom skogsbruket. EU:s vattendirektiv, certifieringssystemen med flera ställer krav. Flera skogliga aktörer stärker nu sitt vattenvårdsarbete genom olika initiativ. Det finns över 30 000 mil rinnande vatten och över 50 000 sjöar i det svenska skogslandskapet. Skogsbruket är på många håll den enda markanvändningen i vattenlandskapet och kan påverka vattnen. / WWF
  Läs mer

Sidor