skogsbruk

 • Läs om när forskare på Linnéuniversitetet bloggar om skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogs- och träbloggen - en blogg om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetets avdelning för Skog och trä. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Tommy gillar att dra åt skogen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Som vd sedan 1985 för landets största specialvirkeskoncern AB Borgen, tillbringar Tommy Karlsson sitt arbetsliv i skogs- och träbranschen. När han är ledig och verkligen vill koppla av ägnar han sig helst åt skogsbruk. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Kritik mot regeringsrapport om skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Kraven på lönsamhet i skogsbruket har blivit orimligt höga vilket har "skrämt bort" folk från branschen. Det står att läsa i en rapport som beställts av regeringskansliet. Skogsbrukets Yrkesnämnd är kritisk till delar av innehållet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ministern: Vi behöver hugga ner mer skog

  Etiketter: Skog
  Avverkningen av skog kommer att öka under de närmaste åren. Kalhyggen utgör inget problem. Bidrag för mer skonsam avverkning behövs inte. Det säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i en DN-intervju. Han betonar att det kommit tre nyttigheter ur den hårt avverkade skogen: klimatsmart energi, en förnybar produkt i form av byggmaterial och möjlighet att tillverka pappersmassa som förmodligen till stora delar har gått på export. / DN
  Läs mer
 • Läs om när SLU-forskare bloggar om skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna. Det handlar om ämnesområden som befinner sig mitt i samhällsdebatten, och förekommer ofta i media. Inom SLU uppmuntras en öppen debatt. I denna blogg kan SLU:s forskare utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt ge sina egna, personliga debattinlägg och kommentarer. Läs när SLU-forskare bloggar om skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Debattreplik från SLU-forskare: ”Besluten om skogen måste beakta alla dess värden”

  Etiketter: Skog
  Skogen är värd all uppmärksamhet den kan få – av den enkla anledningen att människor i framtiden kommer att behöva den mer än någonsin. DN:s artikelserie ligger därför helt rätt i tiden. Men med sitt snäva perspektiv befäster den tyvärr den negativa bild av skogsbruk som länge varit legio i medierna, skriver 15 skogsforskare (från SLU) i en replik. / DN
  Läs mer
 • Det är aldrig värt att riskera livet för ett träd

  Etiketter: Skog
  Redan i år har minst sex personer omkommit i olyckor vid skogsarbete. Jord- och skogsbruket tillhör den mest olycksdabbade branschen i landet. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Debatt: Se det välvårdade svenska skogsarvet

  Etiketter: Skog
  Andelen äldre skog aldrig har varit högre i modern tid än i dag. Det antyds ofta och försåtligt att svenska skogsägare ärvde en urskog och att nu återstår bara spillror av det storstilade arvet. Detta är fel. Arvet har vårdats på allra bästa sätt. Med ökad tillit till skogsägarna, och genom att tillskriva det goda miljöarbete som görs ett värde kommer Sverige även i fortsättningen att ha ett skogsbruk med en god avvägning mellan sysselsättning, välfärd, biologisk mångfald och klimattjänster. Det skriver Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Skogen är förnybar, Zaremba!

  Etiketter: Skog
  Det går inte att bortse från ekonomin i en av landsbygdens viktigaste näringar. Men visst har Maziej Zaremba rätt i att Sverige ömsar landskap. Men det beror mindre på skogsbruket, mer på att jordbruk läggs ner och hagar töms på betesdjur på grund av svag lönsamhet i djurhållningen. Med djuren försvinner hagar och lundar. De blir kanske skog i stället. / Skogsland
  Läs mer
 • Naturarrende får inlandet att blomstra

  Etiketter: Skog
  I frågan om naturresursnyttjande är norra delen av Sverige jämförbart med u-länder. Naturresurser nyttjas utan att regionen eller lokalbefolkningen får större gagn eller kompensation för uppoffringar i form av olika slags intrång och miljöförstöring. Systemet med kompensation för naturresursnyttjande finns i Sverige gällande vindkraft. Sådana naturarrenden bör också omfatta vattenkraften, skogsbruket och gruvnäringen. Det skriver Marcel Berkelder som är energi- och klimatrådgivare i Vännäs. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer

Sidor