skogsbruk

 • Ny miljöbedömning efter branschkritik

  Etiketter: Skog
  Skogsbrukets kritik mot Skogsstyrelsens sätt att redovisa hur näringen klarar miljöhänsynen har fått effekt. Myndigheten backar och ändrar sitt sätt att redovisa inventeringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Vår uppgift: Att hjälpa skogsägaren

  Etiketter: Skog
  Bredden och den unika rollen i svenskt skogsbruk. Det fick Svante Scherman att börja arbeta på Skogssällskapet. I dag är han koncernchef och känslan av trovärdighet och att vara på en unik plats i skogsbruket har bara vuxit sig starkare med åren. Nu ska Skogssällskapet bli ännu tydligare med vad man står för och vill uträtta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Svenskt skogsbruk är klimatsmart

  Etiketter: Skog
  De senaste veckorna har debattaterats flitigt om skogsbruk och skogens tillväxt är bra för klimatet eller inte. Olika debattörer väljer att titta på olika delar av skogsbrukets kretslopp. / LRF
  Läs mer
 • Replik: ”Kalhyggen är bättre för klimatet”

  Etiketter: Skog
  På debattplats den 30 maj hävdar några forskare vid Lunds Universitet att skogsindustrin har fel när vi säger att nuvarande modell för svenskt skogsbruk är gynnsam för klimatet. Med all respekt för dessa forskare så måste jag ändå hävda att de har fel. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Landsbygdsministern har rätt – svenskt skogsbruk är klimatsmart

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Forskare vid Lunds universitet (LF) hävdar att en utvidgad ersättning av fossilbränslen med biobränslen från svenska skogar leder till ökad klimatpåverkan när dagens modell med trakthyggesbruk tillämpas. Man menar också att så kallat kontinuitetsskogsbruk är den bästa skogsbruksmodellen sett ur ett klimatperspektiv. (DN debatt)
  Läs mer
 • Framtidens skogsbruk i sikte

  Etiketter: Skog
  En del kommer att förändra skogsskötseln, annat kanske inte alls blir av. I en tid när skogsbruket blivit en het debattfråga fick drygt 400 Södramedlemmar i går kväll en bred inblick i vad som komma kan. På menyn stod en blandning av forskningsresultat och framtidsidéer. / smp.se
  Läs mer
 • Repliken: Skogar – även i framtiden

  Etiketter: Skog
  Naturskyddsföreningen stirrar sig så blinda på de träd som inte finns, så att de vare sig ser dagens eller framtidens skog. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogen i arv till barnbarnen

  Etiketter: Skog
  Drygt hälften av den svenska skogen ägs av enskilda familjeskogsägare. Den går ofta i arv från generation till generation, så när skogsägaren planterar ny skog är det hennes barnbarn som får avverka den. / LRF
  Läs mer
 • Vägledning för vindkraft i FSC-skogar

  Etiketter: Skog
  Att etablera vindkraft i FSC-certifierad skog innebär att markanvändningen förändras. Därmed måste de globala krav FSC ställer vid markomvandling uppfyllas. Alternativet är att avskilja berörd del ur skogsbrukscertifikatet. Det framgår av det vägledningsdokument för vindkraft som nu har antagits av internationella FSC. / FSC
  Läs mer
 • Ekoparker med äkta skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  – Du kan gå runt i två månader i en ekopark utan att passera brukad skog, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef vid Sveaskog. / gp.se
  Läs mer

Sidor