skogsbruk

 • Skogsbrukets transportkedja riskerar att brista

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Allvarliga försörjningsproblem hotar skogsindustrin, om inte skogstransportörerna får upp lönsamheten. Det framgår av en alarmerande rapport från Sveriges Åkeriföretag, som varnar för att skogsbrukets transportkedja riskerar att brista. / Papernet
  Läs mer
 • Forskning ska förbättra för kargt skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Att investera i skogsföryngring i karga delar av Norrland är en osäker affär. Nu inleder Sveaskog ett forskningssamarbete med sina finska kollegor för att hitta säkrare föryngringsmetoder för svåra områden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogen ger henne arbete på heltid

  Etiketter: Skog
  Anna Fors Ward ser skogen som ett skafferi. Ur den plockar hon virke, svamp, bär, kött – och lön. Kurser och guidningar håller henne fullt sysselsatt. Men aldrig under rippremiären, den är helig. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbruk kan stödjas via EU-finansierade Leader-projekt

  Etiketter: Skog
  Leader är en samarbetsmetod som tagits fram i syfte att utveckla den lokala landsbygden inom EU. Inom varje län kan det finnas ett eller flera Leaderområden. I varje område finns ett Leaderkontor som styrs av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor, en så kallad LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ). LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området. Om du är verksam inom ett Leaderområden kan du få stöd om ditt projekt leder till att förbättra förutsättningarna för någon av dessa mål: ökad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket, förbättrad miljö på landsbygden, förbättrad livskvalitet och främjad utveckling av landsbygdens ekonomi. / Jordbruksverket
  Läs mer
 • Nytt sågverk skulle behövas för lärk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det behövs ett nytt sågverk med lövträd som specialitet i norra Sverige om det ska fungera att satsa på lärkträd i skogsbruket i Norrbotten. Det säger Christer Lundberg som är ordförande branschorganisation Sågab. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • Replik: Det stämmer att LRF värnar äganderätten

  Etiketter: Skog
  Ja, det är riktigt, LRF är fixerat vid äganderätten. Äganderätten är en av grundbultarna i det västerländska samhället och ingår som en del av grundlagen. Du ska ha rätt att fritt förfoga över din egendom i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Replik: Slopas paragraf 10 blir hyggesfritt lönsamt

  Etiketter: Skog
  Menar Skogsstyrelsen att “användningen av hyggesfria metoder bör öka”, måste detta göras rationellt för skogsägarna. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Flera älgar kan skjutas trots liten älgstam

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skadorna på tallungskogen ligger på en alldeles för hög nivå i Gävleborgs län. Skogsstyrelsen ska nu avgöra, med älgbetesinventeringen som underlag, hur många älgar som bör skjutas. Men Erik Matsson i Svenska Jägareförbundet, menar att ungtallens skador inte hör ihop med antalet älgar i området, utan att de i hög grad beror på hur skogsbruket bedrivs. / helahälsingland
  Läs mer
 • Iran: "Skogsbruk passar inte kvinnans natur"

  Etiketter: Skog
  Universitetet i Teheran tillåter inte längre kvinnor att studera skogsbruk och naturvård. Det styrande prästerskapet oroas av det faktum att det i dagsläget är fler kvinnor än män som klarar inträdesproven till landets universitet och högskolor och att antalet välutbildade kvinnor blivit obehagligt många. / ATL
  Läs mer
 • SCA anmält för skadegörelse

  Etiketter: Skog
  Företaget SCA har polisanmälts för att ha röjt skog på ett markområde utanför Härnösand utan tillstånd. / Allehanda
  Läs mer

Sidor