skogsbruk

 • Bergkvist varslar 20 på grund av dålig timmertillgång

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Låg avverkningstakt hos privatskogsbruket gör att Bergkvist Insjön varslar 20 av de totalt 125 anställda om uppsägning. Enligt Skogsstyrelsens statistik är anmälda avverkningar i Dalarna bara 65 procent av genomsnittet för 2004-2011. I andra delar av Sverige är samma tal runt 80 procent, uppger företaget. / Woodnet
  Läs mer
 • Skogsbrukets kostnader ökade kraftigt

  Etiketter: Skog
  Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 procent i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna för skogsvård och vägar gått upp. / SkogForsk
  Läs mer
 • Pengar till gröna arbeten

  Etiketter: Skog
  De gröna näringarna har sedan en tid flaggat för brist på arbetskraft. I flera projekt, särskilt inom skogsbruket, har invandrare fått utbildning för att kunna bli den resurs som näringen behöver. / Land
  Läs mer
 • Priset på diesel skjuter i höjden

  Etiketter: Skog
  En ny rapport visar att dieselpriset kommer att stiga med minst 80 öre per liter på grund av EU:s nyligen beslutade svaveldirektiv. Sektorer som drabbas särskilt av höjda dieselpriser är skogs- och jordbruket. Skogsindustrin påverkas genom högre transportkostnader för råvaror och färdigvaror som transporteras med lastbil. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Dålig koll på skogsviten upprör

  Etiketter: Skog
  Miss i kommunikationen mellan domstolar och kronofogdemyndigheten gör att skogsägare slipper att betala utdömda viten. Ingen vet hur länge det har pågått eller hur mycket pengar det handlar om. / Svt Smålandsnytt
  Läs mer
 • Morfars skog vårdas med stor ödmjukhet

  Etiketter: Skog
  Kolbjörn Kindströmer har en djup vördnad och respekt för allt levande och stora kunskaper om naturens förutsättningar. Det är uppenbart under en promenad i familjeskogen norr om Norasjön. Skogen är både hans levebröd och en passion. / Nerikes Allehanda
  Läs mer
 • Alla almar i centrala Västerås tas bort

  Etiketter: Skog
  Almsjukan breder ut sig allt mer i Västerås. I city finns ett hundratal almar och nästan alla är sjuka. Därför måste alla almar tas bort och det kommer att ske den här veckan. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Planera din skogsvård eller avverkning nu

  Etiketter: Skog
  Har du hyggen som ska planteras? Tänker du avverka den närmaste tiden? Då är det dags för planering. Om du planerar dina skogsåtgärder i god tid är det stor möjlighet att nå ett bra resultat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jägareförbundet arrangerar Öppet hus

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För andra året arrangerar Jägareförbundet Värmland och Mellanskog tillsammans med samarbetspartners Öppet hus. Temat är viltmat och skogsskötsel. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Bra norskt skogsår

  Etiketter: Skog
  Förra året såldes sammanlagt 8,5 miljoner kubikmeter virke till industrin i Norge. Det är en ökning för det norska skogsbruket med 2 procent jämfört med året innan. / ATL
  Läs mer

Sidor