skogsbruk

 • Plantdag i Vibytorps plantskola, Hallsberg den 4 oktober

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogsplantor AB inbjuder till vår årliga plantdag torsdagen den 4 oktober. Som vanligt sista torsdagen före älgjakten. Vi gästas i år av landsbygdsminister Eskil Erlandsson som kommer att presentera regeringens satsning ”Skogsriket”. Det är en satsning på skogsbruket för att skapa fler jobb med anknytning till skogen inom vidareförädling, rekreation, friluftsliv och innovation. Vi kommer dessutom som vanligt att visa årets plantor samt lämna information om aktualiteter på plantfronten. (pdf-dokument)/ Svenska skogsplantor
  Läs mer
 • "Det är ett lärande att vara FSC certifierad"

  Etiketter: Skog
  lera tunga miljöorganisationer i Sverige har lämnat FSCs miljökommitté i protest eftersom de anser att reglerna för märkningen är för tandlösa och att skogsägarna dessutom bryter mot dem alldeles för ofta, utan att bli av med certifieringen. – Det här är något som vi hör ofta och i grunden handlar det många gånger om att man inte tycker om kalhyggesbruk. Men FSC har ju bidragit till att förändra kalhyggesbruket, så att man lämnar betydligt mer träd och tar betydligt större hänsyn på olika sätt. / SR P1
  Läs mer
 • Högg ner skog utan tillstånd i Västmanland

  Etiketter: Skog
  En skogsägare i Västerås kommun har anmälts till åklagare sedan ett område på några hektar avverkats. / Vestmanlands Läns Tidning
  Läs mer
 • Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ... / KSLA
  Läs mer
 • Dieselstölder drabbar skogsarbetare

  Etiketter: Skog
  Dieselstölderna har ökat med över hundra procent de senaste åren i Västmanlands län. I Örebro län är ökningen över tvåhundra procent. Skogsbranschen är mest utsatt. / Svt Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Stort intresse i Dalarna för Mellanskogsdag

  Etiketter: Skog
  Närmare 150 intresserade hade mött upp vid Industrihuset i Bu, Lima, där Mellanskog arrangerade en skogskväll med utställningar, information och tävlingar. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Mer pengar till mer biomassa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsstyrelsen får 60 miljoner kronor i extra tilldelning för att öka produktionen av biomassa och befrämja miljöhänsyn i skogsbruket. / Papernet
  Läs mer
 • Debattinlägg: Skogsvårdslagen måste justeras

  Etiketter: Skog
  Skogen är ingen åker, den bör få fortsätta vara skog. Fokusering på enbart två alternativa brukningssätt i skogen är mindre lyckosamt. Att införa en schablon över hela skogslandskap, riskerar att bli helt fel. Skogsägaren bör vid val av skogsskötselmetod snarast följa skogsvårdslagens produktionsmål. Ett mer varierat brukande av skogen ger större handlingsfrihet för framtida generationer och medför bättre riskspridning. Det krävs justeringar i skogsvårdslagen för att göra detta möjligt. Det skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och biolog, verksam vid Umeå universitet. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogsägare utbildas i Närke

  Etiketter: Skog
  Skogsbruk och vattenkvalitet, och hur uttaget av bioenergi från skogen vid gallring kan öka. Det var ämnena när Skogsstyrelsen hade utbildningsdag med skogsägare från länet. / Nerikes Allehanda
  Läs mer
 • Forskare hoppas få del av miljoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringens forskningsmiljoner för att utveckla trä, skogsråvara och biomassa väcker förhoppningar. Skogsforskarna vid SLU hoppas på nya forskningsprojekt om uthålligt utnyttjande av skogsmarken. / Skogsland
  Läs mer

Sidor