skogsbruk

 • Svårare att rekrytera utländsk arbetskraft

  Etiketter: Skog
  Från mitten av januari skärper Migrationsverket reglerna för arbetskraftinvandring. Reglerna berör, städ, hotell- och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstäder, service och bemanning samt alla nystartade verksamheter. /Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Förändrad markanvändning och skogsbruk ger global klimatpåverkan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nästan en femtedel av den samlade globala klimatpåverkan beror på förändrad markanvändning och skogsbruk – främst avverkning av tropisk regnskog. /Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Kajsa Bergkvist på Nolia Jord och skog i Piteå

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nolia Jord och Skog anordnas på Pite Havsbad 10-12 maj 2012 för andra gången. I år blir det ett mer direkt skogsfokus där första dagen ägnas åt skogsbranschens intressenter. Den andra och tredje dagen får allmänheten besöka mässan och lära sig mer om hur skogsbruk bedrivs genom att gå en studieslinga i skogen med både lärande och tävlande på ett tiotal stationer./ Nolia
  Läs mer
 • Örebro kommun testar modell för hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Trevligare skogar att vistas i, mer naturlig blandskog som är mindre känslig för stormar och andra skador, inga kalhyggen, flera miljövinster och samtidigt god skogsekonomi. Det är några av kärnpunkterna i en hyggesfri modell för skogsbruk – Lübeckmodellen – som Örebro kommun nu testar på 70 hektar. Faller försöken väl ut kan modellen bli aktuell för större skogsområden./Silvaskog
  Läs mer

Sidor