skogsbruk

 • Ändringar av föreskrifter till 14 § skogsvårdslagen beslutade

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om att ändra två föreskrifter som rör anmälan vid avverkning. Ett led i arbetet med att förenkla reglerna för skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Samer vill förbjuda contorta

  Etiketter: Skog
  Större hänsyn till rennäringen och naturen skulle kosta skogsbruket 300 000 kubikmeter virke årligen och en minskning av förädlingsvärdet med nästan 130 miljoner kronor. / ATL
  Läs mer
 • Arbetet i skogen kräver kunskap

  Etiketter: Skog
  Först vajar granen bara försiktigt. När sedan Abdirahman Mohamed Kahiye trycker till med brytjärnet faller den med ett brak. Trädet blir liggande och pekar några grader till höger om den riktkäpp instruktören Leif Södervall har satt ut. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt för Brattåsstiftelsen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Brattåsstiftelsen ger 1,2 MSEK till det tvååriga forskningsprojektet "Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare". Det ska genomföras av Erik Wilhelmsson, SLU (projektledare) och Johan Sonesson, Skogforsk. Projektet är en fortsättning på ett av stiftelsen tidigare stött projekt. Tillsammans syftar dessa projekt bl.a. till att ta fram en vägledning som kan användas av enskilda skogsägare när de ska formulera sina mål för skogsbruket på den egna fastigheten. / Brattåsstiftelsen
  Läs mer
 • Skogsbrukets viktiga roll

  Etiketter: Skog
  Under finanskrisen 2008 - 2009 när bland andra Volvos och Scanias export rasade till en tredjedel så låg skogsnäringen kvar på sin höga nivå: 100 miljarder kronor i nettoexport. Detta hjälpte till att rädda Sverige från den ekonomiska krisen. Anledningen till de goda resultaten var att skogsbruket, genom sitt sätt att sköta skogen, ökat avverkningsmöjligheterna. / Kristianstadsbladet
  Läs mer
 • Han föll för att fälla träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Åtta timmar om dagen fäller Magnus Pettersson träd. Han har precis fått arbete i en bransch som går emot trenden och är i stort behov av kunnig personal. / affarsliv.com
  Läs mer
 • Sju döda inom jord och skog

  Etiketter: Skog
  Första halvåret i år förolyckades sju personer inom jord- och skogsbruket, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket. / ATL
  Läs mer
 • Kronhjort och vildsvin angriper åkrar och skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det blir allt mer klövvilt i skogarna runt Södertälje. Något som får stora konsekvenser för skogs– och jordbruket. – Skadorna kostar hundratusentals kronor, säger Jan-Christer Carlsson, ägare av Nackunga gård. / LT.se
  Läs mer
 • Välkommen ut i skogen med Kunskap Direkt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kunskap Direkt är ett kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. Kunskap Direkt vänder sig i första hand till skogsägare och skogliga rådgivare. Ett särskilt avsnitt om vägar vänder sig till väghållare i skogsbruket. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och i skogsbruket. / SkogForsk
  Läs mer
 • Replik: Ny lag möjliggör ett nytt och bättre skogsbruk

  Etiketter: Skog
  En helt ny skogsvårdslag skall värna virkesproduktionen oavsett hur skogen brukas. Replik till Lars Lundqvist “Lagen skall värna ” VK 30/7. / Västerbottenskuriren
  Läs mer

Sidor