skogsbruk

 • Här är årets motioner om skog

  Etiketter: Skog
  Ann-Kristine Johansson, (S) har lämnat motion om att Skogsstyrelsen ska få tillräckliga resurser för att kunna fungera som expertmyndighet, rådgivare och främjare av skogsvårdslagen. Helena Leander med flera (MP) har lämnat en motion om "Skogsbruk på naturens villkor". / Skogsland
  Läs mer
 • Boka in Elmia Wood 5-8 juni 2013

  Etiketter: Skog
  Elmia Wood är världens största internationella skogsmässa. Den går vart fjärde år och 5 – 8 juni 2013 är det dags igen. Världens ledande tillverkare och leverantörer till skogsbruket samlas i skogarna söder om Jönköping.
  Läs mer
 • Elmia Wood söker gränsöverskridare och problemlösare

  Etiketter: Skog
  Genom historien har många nyheter sett dagsljuset för första gången på Elmia Wood. Inför mässan år 2013 sätter vi fokus på alla de innovatörer som bär på egna idéer, tankar och problemlösningar. / Elmia Wood
  Läs mer
 • Bättre positionsdata med parallella system

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Användning av två olika positioneringssystem ihop ger en pålitligare och mer exakt positionsbestämning för skogsmaskiner. Det visar resultaten från en studie som Skogforsk utfört. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ledare: Skog ska även skötas

  Etiketter: Skog
  Naturvård är viktigt, men tyvärr ligger betoningen på natur snarare än vård i myndigheternas skogliga bevarandeprogram. En del skyddsvärda naturtyper kräver skötsel snarare än inlösning av mark som sedan lämnas för fri utveckling. Skötselaspekten kommer ofta lite i skymundan av det obrukade bevarandet av skogsmark. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Finland luckrar upp lagarna

  Etiketter: Skog
  Plockhuggning, höggallring och fritt fram att slutavverka ungskog. Det ser ut att bli tillåtet i Finland. / Skogen.se
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen om domen gällande Änok-deltat

  Etiketter: Skog
  Kammarrätten i Sundsvall har upphävt förvaltningsrättens dom gällande avverkningar i Änok-deltat. De anser att Naturskyddsföreningen inte hade rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut. Skogsstyrelsen tycker det är bra att rättsläget gjorts tydligare. Med tanke på områdets höga naturvärden vore ett långsiktigt skydd det bästa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sveriges största ekopark invigd

  Etiketter: Skog
  Idag invigdes vår 32:a ekopark, Tjadnes-Nimtek, i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun. Ekoparken är 22 000 hektar stor och cirka tre mil lång från norr till söder. Det gör den till Sveriges största och kanske mest orörda ekopark. Här finns alla taigans naturtyper, från trolska mossbevuxna granskogar till magra tallskogar med spår av många seklers skogsbränder. Det är lodjurets, järvens, björnens, kungsörnens och renarnas rike, men också vildmarksvandrarens. / Sveaskog
  Läs mer
 • Lasersensorer på skördaren ger ny bild av skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med hjälp av laserbaserade sensorer på så kallade gallringsskördare kan man registrera data om det gallrade beståndet och få ett kvitto på hur gallringen utförts. Det visar en pilotstudie från Skogforsk. / forskning.se
  Läs mer
 • Skolelever intog Jamtli

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under tisdagen och onsdagen på Jamtli fick 600 skolelever kontakt med jord- och skogsbruk och närliggande näringar. Skälet för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, att bjuda in skolbarn främst i mellanstadieåldrarna är att de ska lära sig mer om den svenska livsmedelsproduktionen. – Det kanske är någon elev som väljer att jobba inom de gröna näringarna, förklarade Mona Thorsson från LRF Jämtland. Mona är också regionsamordnare för Skogen i Skolan. / Östersundsposten
  Läs mer

Sidor