skogsbruk

 • Mer forskning om biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Bränsleprogrammet hållbarhet får ytterligare 10 miljoner kronor till ökad kunskap om skogen som hållbar biobränsleresurs. Väntade EU-krav kräver mer kunskap om hållbarhet hos fasta biobränslen. Energimyndigheten har beslutat att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor för Bränsleprogrammet hållbarhet. Det utökade stödet gör det möjligt att leverera och kommunicera vetenskapliga underlag om skogens, skogsbränslets och skogsråvarans betydelse i ett klimatperspektiv. Möjligheterna ökar också att förstå konsekvenser och utfall av befintliga och möjliga hållbarhetskriterier. / ERA
  Läs mer
 • Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats

  Etiketter: Skog
  Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Skogsägarens perspektiv bortglömt

  Etiketter: Skog
  Analyser av sågverkens konjunktursvängningar har industriperspektiv, men det behövs också en analys från skogsägarens perspektiv, skriver Linda Hedlund, landsbygdsföretagere på Öland. / ATL
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen laddar för nya gödslingsråd

  Etiketter: Skog
  Nya regler för kvävegödsling är på gång. Men om skogsägare i Sverige också ska kunna få gödsla skogen är forskarna oense. / Skogsland
  Läs mer
 • Kunskap Direkt välanvänt bland skogsägare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sex av tio besökare på Kunskap Direkt är skogsägare och ytterligare två är blivande skogsägare, enligt en enkät som gjorts på sajten. Resultatet visar att Kunskap Direkt därmed lyckas med ambitionen att vara ett rådgivningsverktyg för den enskilde skogsägaren. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ännu ett reservat beslutat - över markägarnas huvuden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Så kom beslutet plötsligt i veckan efter över tio års utnötning av markägarnas tålamod. Länsstyrelsen i Värmland skall bilda ett 763 hektar stort naturreservat längs Svartån i Filipstad och Hagfors kommuner. / Skogsland
  Läs mer
 • Skador i skogen

  Etiketter: Skog
  "Skogsmaskiner! Det är som att med leriga stövlar trampa in i någon annans vardagsrum. Gör om skogsbruket som det var förr." Det skriver Brittmari Wahlby till Naturmorgon, med anledning av Lena Näslunds reportage förra veckan i radioprogrammet "Skogen - funkar den svenska modellen?" i P1, Vetenskapsradion. Läs kommentarerna från bl.a. Marianne Eriksson, LRF Skogsägarna och lämna dina egna synpunkter på programmet på Sveriges Radios webbplats. / SR P1 Vetenskapsradion
  Läs mer
 • Replik: Mediernas granskning av miljöfrågor är tveksam

  Etiketter: Skog
  Skyddad areal diskuteras alltid i massmedier med olika siffror som på ett förvillande sätt förtar en viktig sakdiskussion. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogsaktuellt fyller fem!

  Etiketter: Skog
  LEDARE. För fem år sedan kastade jag mig ut i det okända. Firma Jordbruksaktuellt gav i samband med Skogs Elmia 2007 ut det allra första numret av Skogsaktuellt. I ett slag blev jag chef och ledarskribent för Sveriges största oberoende branschtidning för skogsbruk. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Tuffa tider för skogsentreprenörer

  Etiketter: Skog
  Det är tuffa tider för skogsentreprenörer nu när produktionen ligger 10-15% under normalläget.Det är den starka kronkursen och en lågkonjunktur som gör att det inte avverkas så mycket och då står många skogsmaskiner stilla. / SR P4 Värmland
  Läs mer

Sidor