skogsbruk

 • Ankomstavisering – högt på SLF:s agenda

  Etiketter: Skog
  I torsdags träffades ännu en gång SLF Skogslogistikföretagen och några av skogsbrukets logistikchefer. En av de stora frågorna på mötet kom att handla om ankomstavisering och på vilket sätt det kan effektivisera skogslogistiken. Det framkom att det behövs en samsyn mellan alla parter i kedjan och därför förbereds ett nytt möte under november där även mottagande industri ges möjlighet att delta. / Svensk Åkeritidning
  Läs mer
 • Anna kör skogsmaskin i skog och bok

  Etiketter: Skog
  Skogen är Anna A Utters passion. Nu kan barn inspireras av hennes skogsarbete i barnboken "Anna kör skogsmaskin". / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbolag försvarar hyggen

  Etiketter: Skog
  Herman Sundqvist, skogschef på det statliga skogsbolaget Sveaskog, menar att den som tror att skogsbruket kan bedrivas utan hyggen är historielös. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Faktabaserad hänsynsuppföljning välkomnas

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar Skogsstyrelsens beslut att ändra metodiken för uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar. Beslutet om en ny hänsynsuppföljning ökar möjligheterna att åstadkomma bättre miljöhänsyn i skogen. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Bättre positionsdata med parallella system

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Användning av två olika positioneringssystem ihop ger en pålitligare och mer exakt positionsbestämning för skogsmaskiner. Det visar resultaten från en studie som Skogforsk utfört. / Skogforsk
  Läs mer
 • Avverka skogen – och ha den kvar

  Etiketter: Skog
  Ett skogsbruk närmare naturen, utan hyggen och med möjlighet till ökade intäkter. Eller ett vågspel som leder till låga intäkter och usel tillväxt. Vad är rätt? Skogsvärden tar tempen på det hyggesfria skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nu är nya numret av SkogsEko här

  Etiketter: Skog
  Läs om säkerheten i skogen och polisens svårigheter att utreda jaktbrott, bland mycket annat. I senaste numret av SkogsEko kan du bland annat läsa om ökad säkerhet i skogen mot bakgrund av det sker många olyckor inom skogsbruket. Nu vill många se en förändring och att krafttag tas för att öka medvetandet om säkerhetsfrågorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Karta över skyddad skog i Sverige

  Etiketter: Skog
  Holmen lanserar, i samarbete med fem andra skogsägargrupperingar, en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På den interaktiva kartan finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar och biotopskydd. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats. / Holmen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tar fram nytt system för att följa upp miljöhänsyn i skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen tar nu nästa steg i arbetet med att förbättra uppföljningen av hur miljöhänsyn tas i skogsbruket. Idag fattades beslut om de första förändringarna. Målet är ett system som mer aktivt kan bidra till bättre miljöhänsyn i skogsbruket genom ökad tydlighet om var bristerna finns. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Projekt som kraftsamlar tornedalingarna

  Etiketter: Skog
  Projekt Tornedalen är en kraftsamling från Norra Skogsägarna riktat till privata skogsägare i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner. Intervjuer med skogsägare ligger till grund för en utökad uppsökande verksamhet och tjänster som de intervjuade har önskat. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor