skogsbruk

 • 5 tips för att öka din säkerhet

  Etiketter: Skog
  Skogsarbeta tillsammans med någon. Att arbeta själv är riskabelt om olyckan är framme. Jobbar du ändå själv, se till att någon vet var du befinner dig. / Stora Enso
  Läs mer
 • Drönare i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Drönare har flera användningsområden. Bland annat ger de nya möjligheter att dokumentera skogstillstånd och skogliga åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 8,7 miljoner kronor till forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen i årets andra utdelning ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä). / Södra
  Läs mer
 • Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora aktörer i skogsindustrin. Men den tilltänkta klienten var inte industrin, utan naturen. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Digitala råd om röjning för din skog

  Etiketter: Skog
  Det finns många sätt att sköta skog på. Det är målet och vilken typ av värden man vill skapa eller förstärka som bestämmer vad som är rätt metod. Här får du råd och instruktioner för hur du ska sköta din ungskog. Råden anpassas efter hur din ungskog ser ut och vilka värden du vill skapa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag som hotar norra Sveriges hållbara investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Vi uppmanar alla att göra sin röst hörd för att norra Sverige ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar regional utveckling. Vad som kommer att klassas som hållbart avgörs strax i EUs taxonomiförordning och det är bråttom att komma in med synpunkter på förslaget som presenterats. De föreslagna kriterierna kommer att få stor påverkan på framtida investeringar och företagens hållbarhetsarbete. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Avverkning i skogsbruk med flera mål

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han beskriver också vad som hämmar sådant skogsbruk och vilka lärdomar som kan hämtas från det konventionella skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Formas och skogsnäringen satsar 356 miljoner på hållbart skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Formas och Skogforsk har tecknat avtal om ett nytt ramprogram för åren 2017 till 2020. Det innebär en fortsatt satsning på utveckling av det hållbara skogsbruket och dess nytta för samhället. Satsningen omfattar totalt 356 miljoner kronor för de fyra åren, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Vad innebär metoden Mera tall?

  Etiketter: Skog
  Lär dig mer om metoden Mera tall och hur viktigt det är att jägare och skogsägare samverkar för balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

  Etiketter: Skog
  En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska mål. Av studiens tre olika scenarier med varierande ambitionsnivå i klimatarbetet kunde en ökad efterfrågan mötas de närmsta 20 åren i alla scenarier, men sedan blir det svårare i det scenario som följer Parisavtalets målsättningar. / SLU
  Läs mer

Sidor