skogsbruk

 • Ge budskapet om betald naturvård vingar: "Pudla - om det behövs"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Vad är egentligen ekonomiskt jämställda mål mellan naturvård och produktion? Ingen har mig veterligen lyckats förklara detta sedan skogsvårdslagen delvis skrevs om 1993. Det är kanske denna sista lilla, uteblivna detalj som är största anledningen till att vi 28 år senare fortfarande famlar efter ramar som alla kan samverka inom och verktyg för att bruka sin skog? Det skriver skogsägaren Erik Hjärtfors i en krönika i Land Skogsbruk: "Vi som skogsägare kan bättre om vi får möjligheten, och är förtjänta av ett fortsatt högt förtroende. Så skogskooperationen, ta omtag, pudla om det behövs och hjälp oss att bli duktiga skogsbrukare och naturvårdare." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • 5 tips för att öka din säkerhet

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Skogsarbeta tillsammans med någon. Att arbeta själv är riskabelt om olyckan är framme. Jobbar du ändå själv, se till att någon vet var du befinner dig. / Stora Enso
  Läs mer
 • Drönare i skogsbruket

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Drönare har flera användningsområden. Bland annat ger de nya möjligheter att dokumentera skogstillstånd och skogliga åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 8,7 miljoner kronor till forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen i årets andra utdelning ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä). / Södra
  Läs mer
 • Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora aktörer i skogsindustrin. Men den tilltänkta klienten var inte industrin, utan naturen. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Digitala råd om röjning för din skog

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Det finns många sätt att sköta skog på. Det är målet och vilken typ av värden man vill skapa eller förstärka som bestämmer vad som är rätt metod. Här får du råd och instruktioner för hur du ska sköta din ungskog. Råden anpassas efter hur din ungskog ser ut och vilka värden du vill skapa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag som hotar norra Sveriges hållbara investeringar

  Etiketter: Bioenergi
  Vi uppmanar alla att göra sin röst hörd för att norra Sverige ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar regional utveckling. Vad som kommer att klassas som hållbart avgörs strax i EUs taxonomiförordning och det är bråttom att komma in med synpunkter på förslaget som presenterats. De föreslagna kriterierna kommer att få stor påverkan på framtida investeringar och företagens hållbarhetsarbete. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Avverkning i skogsbruk med flera mål

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han beskriver också vad som hämmar sådant skogsbruk och vilka lärdomar som kan hämtas från det konventionella skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Formas och skogsnäringen satsar 356 miljoner på hållbart skogsbruk

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Formas och Skogforsk har tecknat avtal om ett nytt ramprogram för åren 2017 till 2020. Det innebär en fortsatt satsning på utveckling av det hållbara skogsbruket och dess nytta för samhället. Satsningen omfattar totalt 356 miljoner kronor för de fyra åren, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Vad innebär metoden Mera tall?

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Lär dig mer om metoden Mera tall och hur viktigt det är att jägare och skogsägare samverkar för balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor