skogsbränsle

 • Etanol är världens största biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Etanol är världens största biodrivmedel och det är aldrig problem att få tag på hållbart producerat etanol. Lastbilar och bussar som tankas med etanolbränslet ED95, kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med om de körs på diesel. Den mest klimateffektiva etanol som finns idag, är framställd på restprodukter från skogen, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.
  Läs mer
 • Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Sveriges inrikesflyg ska bli fossilfritt på sikt. Därför får Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att stötta forskning och innovationer inom området. – Vi är öppna för de flesta teknikspår, men när det gäller råvaror är det fokus på skogen, säger Jonas Lindmark, handläggare. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Askungen ett företag för hållbarhet i skogen

  Etiketter: Skog
  Kretsloppstanken förverkligas i företaget Askungen Vital AB i Markaryd. Karina Pedersen är VD i Markarydsföretaget som lever upp till visionen om det hållbara samhället. – Rent praktiskt handlar det om att värmeverket efter förbränning av skogsbränsle lämnar tillbaka aska till Askungen Vital AB, som i sin tur säljer den vidare till markägarna, säger Karina Pedersen. / Smålands Näringsliv
  Läs mer
 • Film om effektivare skogsbränsleuttag

  Etiketter: Bioenergi
  skogsbränsleuttag, Linnéuniversitetet, Thomas Thörnqvist, Rikard Jakobsson, Bengt Nilsson
  Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet skapat en film i syfte att sprida kunskap om effektivare skogsbränslehantering. / Energikontor Sydost
  Läs mer
 • Nu startar de största miljösatsningen

  Etiketter: Bioenergi
  SKÖVDE: 376 miljoner kronor satsar Skövde värmeverk AB på ett nytt kraftvärmeverk. Nu ska flis och bark från skogen värma både Skövdebor och företag./ Skaraborgs Allehanda
  Läs mer
 • Möjligheter till inrikes sjötransporter av skogsbränsle

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Trots att marknaden för skogsbränsle 2014 i Sverige var låg finns stora förhoppningar om att nya bioeldade kraftvärmeverk och nya biobaserade produkter ska ge en starkare efterfrågan som leder till ett ökat behov av långväga transporter, däribland sjöfart. Skulle det gå att utnyttja sjöfarten för transporter av skogsbränsle från norra Sverige till Mälardalen? En ny studie från Skogforsk undersöker möjligheten./ Skogforsk
  Läs mer
 • Utsläppen av koldioxid fortsätter minska i Kronoberg

  Etiketter: Bioenergi
  Enligt färsk statistik från Nationella Emissionsdatabasen för 2013 har utsläppen av koldioxid i Kronoberg minskat med 33 procent sedan 1990 och är nu 4,1 ton/capita. Utmaningen framöver ligger nu i att också producera drivmedel från skogsbränslen som t.ex. avverkningsrester.”, säger Göran Gustavsson, projektledare vid Energikontor Sydost. / Energikontor sydost
  Läs mer
 • Större fordon kan ge effektivare skogsbränslekedja

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En stor lastbilsmonterad flishugg kan tillsammans med 74 tons flisbilar ge billigare flisning och transporter - men bara om flishuggen får rulla och gå. / Skogforsk
  Läs mer
 • Remiss: Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – Utökat ansvar och egenkontroll med mera

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen som nu skickas ut på remiss. Remissen är öppen för alla som önskar yttra sig. Skogsstyrelsen föreslår i skrivelsen att den som erhållit rätt att avverka eller åtagit sig att utföra annan anmälningspliktig åtgärd (uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning) ska vara skyldig att anmäla åtgärden till Skogsstyrelsen istället för skogsägaren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

  Etiketter: Skog
  Södra utvecklar och effektiviserar skogsbränslehanteringen och går över till mer skonsamma metoder för att minska risken för markskador. Som ett led i detta görs en omfattande upphandling av entreprenörer för att hantera skogsbränsle. / Södra
  Läs mer

Sidor