skogsbranschen

 • Den europeiska skogsbranschens beslut om klimatanpassningar har undersökts

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att fungera väl måste kommunikationen om klimatförändringar svara mot mottagarnas behov. En internationell studie ledd av forskare vid SLU och Lunds universitet visar att de anpassningar till klimatförändringar som görs inom den europeiska skogsnäringen hänger samman med vilka förväntningar som finns på klimatförändringarnas konsekvenser. Här fann forskarna bland annat skillnader mellan olika delar av Europa, särskilt mellan sydvästra respektive norra och nordvästra Europa. / SLU
  Läs mer
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
  Läs mer
 • Jämställdhet ska stärka attraktionskraften i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Projektet ”Jämställdhet i skogsbranschen” samlar ett trettiotal aktörer till uppstartsseminarium i Friluftsbyn, Skule måndagen den 5 oktober. / Länsstyrelsen Västernorrland
  Läs mer
 • Skogsbranschen fortsätter kampen mot bröstcancer

  Etiketter: Skog
  Under 10 års tid har företag inom skogsbranschen bidragit med närmare 1 miljon kronor till cancerforskningen genom Olofsfors insamlingar. Nu är det dags för rosa oktober 2020 och Olofsfors väljer att utveckla sitt samarbete med Bröstcancerförbundet. - ”Vi vill göra det möjligt för fler att bidra”, säger Olofsfors VD, Göran Nyberg. / Olofsfors
  Läs mer
 • Sveaskog mest hållbara varumärket i skogsbranschen

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har utsetts till det mest hållbara varumärket inom skogsbranschen. Det visar hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 2020. – Vi är enormt stolta över att vårt hållbarhetsarbete ger resultat, säger Hannele Arvonen, vd. / Sveaskog
  Läs mer
 • Män med makt från skogs- och pälsbranschen till Jämställdhetsakademin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Fredrik Munter, vd för Mellanskog, och Jörgen Martinsson, vd för Svensk Mink, tar plats i det gröna näringslivets egen Jämställdhetsakademi. Som ledamöter i akademin blir de en del av den rörelse som diskuterar, synliggör och agerar för jämställdhet i det omfattande näringsliv som jord och skog utgör med drygt 100 000 sysselsatta. – För mig handlar det i slutändan om vilket samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd. / LRF
  Läs mer
 • JÄMTLAND: Nytt nätverk för kvinnor i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  35 kvinnor som jobbar med skog och kommer från Jämtlands län börjar nu träffas i ett nystartat nätverk. "Man kan behöva prata med nån annan kvinna i samma bransch utan att det behöver vara ett formellt möte", säger projektsamordnaren Julia Pearson./ Sveriges Radio - P4 Jämtland
  Läs mer
 • På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen

  Skogskollo för tjejer i Sundsvall arrangerat av Skogstekniska klustret och Skogen i Skolans region Västernorrland
  Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om hur man sköter skogen från kotte till planka. På Norrplant fick de se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering. Dessutom fick de veta vad en skogsmaskinförare tycker om bäst med jobbet.
  Läs mer
 • Biobränslen är svar på klimatfrågan

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogs- och bioenergisystemet levererar mycket stor klimatnytta. Det kan tjäna som förebild för andra länder när världen nu står inför en gigantisk utmaning att ställa om energisystemen från fossilt till förnybart. / elbilsnytt
  Läs mer
 • Därför mobiliserar skogsbranschen i Bryssel

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  SKOGEN I EU. När nya beslutsfattare och kommission ska ta plats i EU:s huvudstad väljer tunga skogsintresseorganisationer att växla upp på plats. / Altinget
  Läs mer

Sidor