skogsbränder

 • Utvecklad brandriskapp ska göra det lättare att förhindra gräs- och skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Varje år startas tusentals onödiga bränder i skog och mark i Sverige. I många fall är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) vidareutvecklat appen Brandrisk Ute för att kunna ge än mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för dem som har tänkt elda eller grilla i skog och mark. Det ska vara enkelt för användaren att få den information som är relevant utifrån den brandrisk som råder där personen befinner sig eller dit personen planerar att åka. / MSB
  Läs mer
 • Nya brandriskprognoser från MSB gagnar skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lanserar nu förbättrade brandriskprognoser. Det har länge efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrandförebyggande arbete, AG Brand. Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk.”Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong", säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Att lära från skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Ett nytt forskningsprojekt syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder – det sociala lidandet och det sociala lärandet – genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder. / SLU
  Läs mer
 • Så drabbades skogarna av skador under 2016

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren var det största problemet i norr, medan södra Sveriges skogar drabbades mest av torka och bränder. I Svealand har en nyinkommen skadesvamp som gynnas av ett varmare klimat orsakat stora skador i ett ungt tallbestånd. Det visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2016./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 40 miljoner människor hotas av röken

  Etiketter: Skog
  Röken från de enorma skogsbränderna i Indonesien har nu spridit sig till sex länder. Varje dag släpper branden ut lika mycket miljöfarliga gaser som hela USA. Hittills har minst 20 människor dött i bränderna och 1,7 miljoner hektar regnskog har brunnit ner./ Svt.se
  Läs mer
 • Hasselabrand skolexempel för kurser om skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringar befaras i framtiden leda till mer extrema skogsbränder med snabbare och mer intensiva brandförlopp. Ett exempel på ett sådant förlopp är Hasselabranden i Hälsingland för snart sex år sedan. Nu blir brandområdet övningsexempel när några av världens främsta experter på skogsbränder kommer till Sverige för att hålla kurs./ Helahälsingland.se
  Läs mer
 • Tufft för skogen när klimatet förändras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog, Stormfällning
  Sveriges skogar och deras ägare står inför stora utmaningar. Det mildare klimatet ökar riskerna för bl a insektsangrepp, stormskador och skogsbränder. Och om några decennier kan Mellansverige ha fått ett "skånskt klimat" utan tjälperiod, vilket ökar risken för markskador som kan frigöra kvicksilver som ligger bundet i marken. / SR P1 Vetandets värld
  Läs mer
 • 30 skogsbränder i Norrbottens län

  Etiketter: Skog
  I stort sett all tillgänglig personal vid räddningstjänsten och lite till har jobbat med att släcka skogsbränder under helgen. Den mest omfattande branden startade redan på fredagsförmiddagen, i Teurajärvi i Pajala kommun./ Norrbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Brandhärjat område 
i Bohuslän blir naturreservat

  Etiketter: Skog
  Sommaren 2005 drabbades Dals-Eds kommun av två svåra skogsbränder.
Området Bengtsviken blir nu naturreservat. / Bohuslänningen
  Läs mer
 • Hantering av skogsbränder i Europa - 17-20 i Tällberg

  Etiketter: Skog
  En internationell konferens, workshop och fältexkursion för jägmästare, beslutsfattare, planerare, forskare och studenter med intresse för bränder och dess effekter på biologisk mångfald, ekosystem och samhälle. Forskningsbaserad rådgivning med inriktning på kunskap om tidigare, nuvarande och framtida brandorganisation.
  Läs mer

Sidor