skogsbrand

 • Skogsbranden härjar – ökad vind kritisk faktor

  Etiketter: Skog
  Brandförsvaret har kommit runt – och delvis in i – skogsbrandsområdet i Västmanland. Nu pekas vindarna ut som dagens stora hot. – Den ganska kraftiga blåsten är en kritisk faktor, säger Robin Haglund, brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar. Denna gång är brandområdet i Rörbo, söder om Sala. År 2014 utbröt den stora skogsbranden på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära Sala.
  Läs mer
 • Torkan: Skogsstyrelsen uppmanar aktörer följa brandriktlinjer

  Etiketter: Skog
  Efter den senaste tidens torka med brandrisk i stort hela landet är risken för skogsbränder överhängande. Skogsstyrelsen uppmanar nu därför alla skogliga aktörer att ta del av och följa de riktlinjer som tagits fram för att minska risken att det uppstår bränder i vid skogsarbete. Skogsstyrelsens webb-app kan också ge skogsägaren vägledning under torkan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skinnskattebergsbranden orsakad av skogsmaskin

  Etiketter: Skog
  Sveaskog bekräftar nu att det var deras skogsmaskiner som ligger bakom den stora skogsbrand som bröt ut i Skinnskatteberg i måndags./ Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Oväntat stora näringsförluster vid skogsbränder

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förlusterna av markens kol och kväve i samband med skogsbränder är mycket större än vad man hittills har känt till. Det visar en omfattande forskningsstudie som nu har sammanställt brandexperiment världen över. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Skogsbranden i Västmanland ej miljöskada

  Etiketter: Skog
  Sex försäkringsbolag har stämt skogsjätten Stora Enso på omkring 300 miljoner kronor, eftersom bolagets markberedare skapat gnistor som orsakat skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. / ATL
  Läs mer
 • Landets skogsägare berörs av brandrättegång – kan få strikt ansvar

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljödomstolen ska avgöra vilket ansvar den som sysslar med markberedning har för bränder som orsakas av gnistbildning. Domen är kopplad till den enorma skogsbranden i Västmanland 2014 som orsakades av ett företag från Ovanåker./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • Möjligheter i brandens fotspår

  Etiketter: Skog
  I september för tre år sedan var branden i Västmanland fortfarande inte helt släckt. En person hade omkommit och många hade drabbats, fysiskt, personligt och ekonomiskt, sedan dagen i slutet av juli då en gnista från en skogsmaskin startade den största skogsbranden i Sverige i mannaminne. Området är numera en unik resurs för forskning och den speciella miljön lockar årligen mängder av turister. / Resurs, SLU
  Läs mer
 • Granbarkborren dödar granar

  Etiketter: Skog
  Skogsägare nära området för den stora skogsbranden 2014, har sett en ökning av antalet träd angripna av den fruktade skadeinsekten granbarksborren. / Svt Västmanland
  Läs mer
 • Branden ger skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårds­bränning kan ha många spektakulära effekter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Löven och klöven - största hotet i brandskadade området

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor