skogsbrand

 • Bränderna i Amazonas påverkar hela världen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att det brinner i regnskogen påverkar inte bara dem som bor i närområdet – utan hela världens klimat. / Tidningen Syre
  Läs mer
 • Eftersläckning vid skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Denna utbildning vänder sig till markägare eller andra som ska utföra eller planera eftersläckning på kontrollerade bränningar och uppkomna skogsbränder. Utbildningen ger en teoretisk grund i eftersläckning och efterbevakning som utrustning, taktik, metoder och säkerhet. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Ceremoni i samband med årsdag av skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Den 9 augusti var det ett år sedan räddningsinsatsen för de stora bränderna i norra Hälsingland, förklarades avslutad. / Mellanskog
  Läs mer
 • Metsä Group deltar i utvecklandet av utrustning för släckning av skogsbränder

  Etiketter: Skog
  På initiativ av räddningsverket i Södra Savolax har man börjat utveckla utrustning för släckning av skogsbränder för montering på skogstraktorer. / Metsä Group
  Läs mer
 • Fri webbutbildning om skogsbrand och eftersläckning/efterbevakning

  Etiketter: Skog
  En normal sommar drabbas Mellanskogs område av ett antal skogsbränder. Varje brand är kostsam för skogsägaren och samhället. Nu kan du som medlem i Mellanskog utan kostnad ta del av samma utbildningar som våra anställda och entreprenörer behöver ha för att få arbeta i skogen. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsbränderna 2018 engagerade tusentals frivilliga – men hur tas hjälpen tillvara?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förra sommaren upptäcktes mer än 500 skogsbränder i Sverige, 25000 hektar brann och 7000 räddningsinsatser genomfördes. Allmänhetens vilja att hjälpa var stor och i ett seminarium under Almedalsveckan diskuterar krisforskare och experter hur frivillighet på bästa sätt tas tillvara i kris. SVT Forum har valt att sända seminariet. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Nu kan du gå i den brandskadade skogen i Ljusdal igen

  Etiketter: Skog
  Från och med i dag är det tillåtet att vistas i den brandskadade skogen i Ljusdals kommun. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Etiketter: Skog
  Under våren och i början av sommaren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
  Läs mer
 • Fler räddningsvärn ska utredas

  Etiketter: Skog
  Under förra sommarens omfattande skogsbränder visade sig frivilliga krafter i form av så kallade räddningsvärn vara till stor nytta för de hårt pressade kommunala räddningstjänsterna. Nu får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringens uppdrag att analysera behovet av att inrätta fler räddningsvärn. / ATL
  Läs mer
 • Är det skogsbrukets fel att skogen brinner?

  Etiketter: Skog
  Anders Granström, SLU berättar om orsaker till skogsbrand på #Skogsnolia
  – All personal behövs för ett snabbt ingripande när en skogsbrand uppstår. Även bevakning av brandhärden och eftersläckning behövs, sa Anders Granström SLU på #Skogsnolia.
  Läs mer

Sidor