skogsbrand

 • Så minskar du risken för skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och skogsbruket arbetar aktivt med att minska riskerna. Skogforsk ger tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand. Brandriskerna är främst i samband med maskinarbete i skogen. Följderna om elden sprider sig kan bli katastrofala. Under 2021 uppdaterade skogsbruket de branschgemensamma riktlinjerna för att förebygga att skogsbrand uppstår och för att förhindra spridningen när det väl händer. / Skogforsk
  Läs mer
 • Här blir skogsmaskinen brandbil – ska köra släckutrustning vid skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av en ny specialbyggd lastramp kan räddningstjänstens vattentank och släckutrustning lyftas över till skogsmaskiner. Det för att snabbare komma åt skogsbränder i besvärlig terräng och underlätta eftersläckningsinsatser. – Ibland är det ju de enkla lösningarna som är de geniala, säger Håkan Johansson, markägare i Sala och mannen bakom idén och initativet. / Svt Västmanland
  Läs mer
 • Vegetationen återvände snabbt efter Västmanlandsbranden 2014

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Marken var helt svart och de döda träden stack upp som förkolnade skelett efter den stora branden, i månadsskiftet juli/augusti 2014. Men redan efter några veckor kunde man se de första gröna växterna. Grässtrån sköt upp och små blad vecklades ut från de brända björkstubbarna. En färsk studie från SLU visar att det gick mycket snabbt när området återigen täcktes av växtlighet. / SLU
  Läs mer
 • Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I december 2019 hölls ett boksamtal på KSLA om Stefan de Vylders bok Det brinner… Rapport från en hotad by. Ledamöterna Sven Lundell, Inge Gerremo och Åke Barklund väckte då tanken att akademien skulle fortsätta att engagera sig i skogsbrandfrågan. Detta ämne hade tidigare varit uppe vid sammankomsten våren 2019 där skogsbrandfrågan togs upp i ett brett perspektiv, i samband med att den särskilde utredare som tillsattes efter bränderna 2018 hade lämnat sitt förslag. / KSLA
  Läs mer
 • Nu ska smart teknik upptäcka skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Ju tidigare bränder i skog och mark upptäcks desto större är möjligheten att bekämpa dem. Nu har Sweco fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta reda på hur ny teknik kan användas för att detektera skogsbränder. I uppdraget ingår att analysera hur exempelvis satelliter, drönare och kameror kan kombineras i brandbekämpningen. / Sweco
  Läs mer
 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden. / SLU
  Läs mer
 • Två år efter branden grönskar tallplantorna i Älvsbyn igen

  Etiketter: Skog
  Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder motsvarande cirka 25 000 hektar. Av Sveaskogs mark brann cirka 4 000 hektar skog. Nu cirka två år efter branden på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, börjar den nya skogen ta form. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stora delar av landet har eldningsförbud

  Etiketter: Skog
  Brandrisk i Sverige, juni 2020
  Om du planerar att elda, följ om eventuella eldningsförbud råder hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Bränder både släcker och väcker liv

  Etiketter: Skog
  Risken för skogsbränder är stor, i delar av landet extremt stor. Farhågor finns för en upprepning av den heta brandsommaren 2018, som kan ha varit starten på en era med fler och större bränder i Sverige. Nu har forskare vid KTH tagit fram en algoritm som med hjälp av artificiell intelligens övervakar skogsbränder via radar. / Forskning.se
  Läs mer
 • ​Väderstationer i skogen ska hindra bränder

  Etiketter: Skog
  Väderstationer ute på avverkningar testas nu i skogsbrukets arbete med att förebygga skogsbränder. Bakom testerna ligger statistik från Skogforsk som visar att skogsbränder uppstår även när SMHIs prognoser visar låg brandrisk. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor