skogsbrand

 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden. / SLU
  Läs mer
 • Två år efter branden grönskar tallplantorna i Älvsbyn igen

  Etiketter: Skog
  Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder motsvarande cirka 25 000 hektar. Av Sveaskogs mark brann cirka 4 000 hektar skog. Nu cirka två år efter branden på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, börjar den nya skogen ta form. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stora delar av landet har eldningsförbud

  Etiketter: Skog
  Brandrisk i Sverige, juni 2020
  Om du planerar att elda, följ om eventuella eldningsförbud råder hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Bränder både släcker och väcker liv

  Etiketter: Skog
  Risken för skogsbränder är stor, i delar av landet extremt stor. Farhågor finns för en upprepning av den heta brandsommaren 2018, som kan ha varit starten på en era med fler och större bränder i Sverige. Nu har forskare vid KTH tagit fram en algoritm som med hjälp av artificiell intelligens övervakar skogsbränder via radar. / Forskning.se
  Läs mer
 • ​Väderstationer i skogen ska hindra bränder

  Etiketter: Skog
  Väderstationer ute på avverkningar testas nu i skogsbrukets arbete med att förebygga skogsbränder. Bakom testerna ligger statistik från Skogforsk som visar att skogsbränder uppstår även när SMHIs prognoser visar låg brandrisk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogen brinner med jämna mellanrum

  Etiketter: Skog
  Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Redan betesskador i ny skog efter branden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Den nya skog som etableras i det område i Västmanland som härjades av skogsbrand 2014 har redan betydande viltskador. Det visar en ny inventering av området. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 32 miljoner i stöd efter bränderna 2018

  Etiketter: Skog
  Totalt har nästan 32 miljoner kronor betalats ut i stöd till åtgärder efter 2018 års omfattande skogsbränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Drygt 100 ansökningar kom in. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbränder kan öka risken för sorkfeber

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare, såsom viruset som orsaker sorkfeber. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. / SLU
  Läs mer
 • Vad lärde vi av skogsbranden 2014?

  Etiketter: Skog
  Drygt fem år har gått sedan den stora skogsbranden härjade i Västmanland. I samband med branden utlyste forskningsrådet Formas pengar för forskning i brandens spår. Nu finns resultat som är redo att presenteras. / Formas
  Läs mer

Sidor