skogsbrand

 • Metsä Group deltar i utvecklandet av utrustning för släckning av skogsbränder

  Etiketter: Skog
  På initiativ av räddningsverket i Södra Savolax har man börjat utveckla utrustning för släckning av skogsbränder för montering på skogstraktorer. / Metsä Group
  Läs mer
 • Fri webbutbildning om skogsbrand och eftersläckning/efterbevakning

  Etiketter: Skog
  En normal sommar drabbas Mellanskogs område av ett antal skogsbränder. Varje brand är kostsam för skogsägaren och samhället. Nu kan du som medlem i Mellanskog utan kostnad ta del av samma utbildningar som våra anställda och entreprenörer behöver ha för att få arbeta i skogen. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsbränderna 2018 engagerade tusentals frivilliga – men hur tas hjälpen tillvara?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förra sommaren upptäcktes mer än 500 skogsbränder i Sverige, 25000 hektar brann och 7000 räddningsinsatser genomfördes. Allmänhetens vilja att hjälpa var stor och i ett seminarium under Almedalsveckan diskuterar krisforskare och experter hur frivillighet på bästa sätt tas tillvara i kris. SVT Forum har valt att sända seminariet. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Nu kan du gå i den brandskadade skogen i Ljusdal igen

  Etiketter: Skog
  Från och med i dag är det tillåtet att vistas i den brandskadade skogen i Ljusdals kommun. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Etiketter: Skog
  Under våren och i början av sommaren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
  Läs mer
 • Fler räddningsvärn ska utredas

  Etiketter: Skog
  Under förra sommarens omfattande skogsbränder visade sig frivilliga krafter i form av så kallade räddningsvärn vara till stor nytta för de hårt pressade kommunala räddningstjänsterna. Nu får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringens uppdrag att analysera behovet av att inrätta fler räddningsvärn. / ATL
  Läs mer
 • Är det skogsbrukets fel att skogen brinner?

  Etiketter: Skog
  Anders Granström, SLU berättar om orsaker till skogsbrand på #Skogsnolia
  – All personal behövs för ett snabbt ingripande när en skogsbrand uppstår. Även bevakning av brandhärden och eftersläckning behövs, sa Anders Granström SLU på #Skogsnolia.
  Läs mer
 • Inventering: älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hög brandrisk i södra och mellersta Sverige

  Etiketter: Skog
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för att det torra och varma vädret som råder i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark. / Krisinformation
  Läs mer
 • Brandriskprognos för gräs- och skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Under vår och sommar finns det risk för brand i skog och mark. För att du ska kunna se om det är gräs- eller skogsbrandrisk där du bor hittar du här brandriskprognoser över Sverige. / Din Säkerhet
  Läs mer

Sidor