skogsbolag

 • Skogsbolag överklagar nedbantad skyddsjakt på älg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogsbolagen Holmen och Sveaskog ger inte upp hoppet om att få skyddsjaga 70 älgar i fyra områden i Västerbotten. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Analytiker: Allt hårdare kamp om vedråvaran för skogsbolagen

  Etiketter: Skog
  Att skogsjätten SCA går utanför Sveriges gränser och köper skogsmark i Lettland visar hur hård konkurrensen om vedråvaran har blivit i Norden. Någon större lättnad på den fronten är knappast att räkna med under kommande år. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Skogsbolagen går starkt

  Etiketter: Skog
  När de stora skogs­bolagen nu presenterat sina rapporter för tredje kvartalet visar de ­generellt starka resultat. Med sin ökade vinst överträffade SCA också analytikernas förväntningar. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • ”Skogsbolagen stod inte emot FSC-trycket”

  Etiketter: Skog
  DEBATT. När FSC-certifieringen misslyckades i tropikerna riktades blickarna mot nordiskt skogsbruk. Men vi i Skogsägarnas Riksförbund sa nej till FSC. Vi befarade byråkrati och kostnader för krav som vi redan levde upp till. Men vissa skogsbolag stod inte emot trycket från aktivisterna. Samtidigt som ett par bolag deltog i samarbetsprojektet kring en nordisk certifiering, diskuterade de med och sedan anslöt sig till FSC, skriver Tage Klingberg. / Skogen.se
  Läs mer
 • Naturvårdsverket: ”Ersättningsmark är en bra affär”

  Etiketter: Skog
  Ersättningsmark vid skydd av skog är en bra affär, tycker Naturvårdsverket. Skogsbolagen, som fick 50 procent mer mark i utbyte för skog som skulle ha varit svår att bruka på grund av certifieringen, är också nöjda. / ATL
  Läs mer
 • ”Det behövs en konferens om normkritik i skogen”

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Den 23 oktober hålls en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå som ska syna den skogliga normen och göra sektorn mer inkluderande och jämställd. Många deltagare har redan anmält sig från exempelvis skogsbolag, organisationer, maskintillverkare och departement. / Nolia
  Läs mer
 • Ny anläggning för tallolja

  Etiketter: Bioenergi
  Bränsleföretaget St1 och skogsbolaget SCA har gått samman för att producera tallolja storskaligt i en anläggning i Göteborg. / Syre
  Läs mer
 • SCA går med i Fossilfritt Sverige – nu står 300 aktörer bakom initiativet

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogsbolaget SCA går nu med i Fossilfritt Sverige. De blir därmed den 300:e organisationen som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • Positivt resultat av förstudie om bioraffinaderi

  Etiketter: Bioenergi
  Förstudieprojektet ”Flaggskepp Bioraffinaderi” genomförs för att utreda förutsättningar för att realisera ett nytt, fullskaligt bioraffinaderi baserat på hållbar skogsråvara. Processum leder projektet som stöds av 13 företag representerande skogsägare liksom skogs-, kemi- och detaljhandelsföretag. / RISE
  Läs mer
 • Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats. / SCA
  Läs mer

Sidor