skogsbilväg

 • 5 tips för att få en lönsam skogsbilväg

  Etiketter: Skog
  Här är tipsen för att få ut så mycket som möjligt av din skogsbilväg. / Stora Enso
  Läs mer
 • Maxa din skogsbilväg

  Etiketter: Skog
  Varför ska man bygga en skogsbilväg? Vilka är fördelarna och vad kostar det? Virkesköparen Börje Hellman tipsar om hur du får ut så mycket som möjligt av din skogsbilväg. / Stora Enso
  Läs mer
 • Nya tjänster gör skogsbruk både lönsamt och klimatsmart

  Etiketter: Skog
  Fungerande skogsbilvägar är en nödvändighet för ett lönsamt och klimatsmart privatskogsbruk. Varumärket Norra Skogsbilväg lanseras vid SkogsNolia och kommer ge privata skogsägare professionell hjälp med planering, nybyggnation, upprustning och förvaltning av skogsbilvägar. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsbilvägens många vinster

  Etiketter: Skog
  I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar. Men klimatförändringar, skogsbruk året runt, och större timmerbilar ställer allt högre krav på skogsvägarnas standard. Bra skogsbilvägar skapar förutsättningar för snabba och effektiva transporter från skogen till industrin, och mycket pekar på att det behövs både fler och bättre vägar i skogen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Så placerar du avläggen rätt vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Höga kostnader och lägre effektivitet - undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket både tid och pengar. Därför har Skogforsk utvecklat en GIS-modell som kartlägger lämpliga platser för avlägg längs skogsbilsvägarna. / ATL
  Läs mer
 • 5 tips för att få en lönsam skogsbilväg

  Etiketter: Skog
  Här är tipsen för att få ut så mycket som möjligt av din skogsbilväg. / Stora Enso
  Läs mer
 • Så blir skogsbilvägen lönsam

  Etiketter: Skog
  När lönar det sig att bygga en skogsbilväg och vad tjänar man på det i kronor? Virkesköparen Andreas Lund på Stora Enso berättar hur skogsbilvägen blir en lönsam affär för din skogsfastighet. / Stora Enso
  Läs mer
 • Debatt: Transporter utan kostsam infrastruktur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I en studie av forskare på University of Queensland - nyligen presenterade i Nature - visas att hoten mot den biologiska mångfalden i dagsläget främst kommer från överexploatering snarare än klimatförändringarna. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Planera att minska vinterns skador på skogsbilvägen

  Etiketter: Skog
  Markera vägkanter och hinder samt forma vägen på rätt sätt. Då kan skogsbilvägen klara vinterns påfrestningar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

  Etiketter: Skog
  Ökad medeltemperatur och mer regnoväder gör att skogsbilvägar riskerar både mer tjälskador och uppluckring av vägbanan både på ytan och underifrån. Det gör att vägarna tål belastning från skogsmaskiner och bilar sämre, och det medför stora problem för bland annat skogsbruket. Flygaska från förbränning av rester vid pappersmassatillverkning kan användas för att förbättra vägarnas bärighet. / SGI
  Läs mer

Sidor