Skogsbarometern

 • Äganderätten oroar skogsägare som trots det vill köpa mer skog

  Etiketter: Skog
  Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. Även oro i omvärlden gör att intresset för stabila placeringar ökar. I årets undersökning har äganderätten seglat upp som det största orosmolnet för skogsägare. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. / Ludvig & Co
  Läs mer
 • Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare

  Etiketter: Skog
  Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet. Dessutom ökar massaveds- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare som genomförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna, visar på en hög investeringsvilja bland skogsägarna. En investering i skogsmark ses som lönsam och många skogsägare skulle vilja köpa mer skogsmark om de fick möjlighet. Skogsägarna tror också på stigande priser på såväl skogsråvara som på fastigheter. Skogsindustrin är totalt sett inne i en kraftig investeringsperiod vilket späder på optimismen bland skogsägarna. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

  Etiketter: Skog
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna, visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt. Skogsbarometern visar också att skador på skog anses vara det som kan få störst påverkan på ägandet på sikt. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Sämre lönsamhet men fortsatt optimism

  Etiketter: Skog
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande. Skogsägarna tror dock på stigande timmerpriser och stigande priser på skogsfastigheter medan de är pessimistiska om massavedspriserna. (gå till filmen) / LRF Konsult
  Läs mer
 • Skogsägarna mindre nöjda med lönsamheten

  Etiketter: Skog
  Skogsbarometern 2012. Prognosen för den närmsta framtiden är dyster och hälften tror på sjunkande priser på timmer det närmaste året, vilket är det lägsta värdet på tio år. 42 procent tror på stigande priser på massaveden. / Nyheterna.net
  Läs mer
 • Skog: många vill köpa men saknar pengar

  Etiketter: Skog
  Ungefär två tredjedelar av Sveriges skogsägare skulle köpa mer skog som en placering ifall de hade en miljon kronor över. De visar senaste upplagan av Sifos statistiska undersökning Skogsbarometern. / Skogsland
  Läs mer