skogsavverkning

 • "Upplagt för att ge skogsägare problem"

  Etiketter: Skog
  Norrbottens-Kuriren kritiserar i en ledare införandet av en avgift från och med år 2021 för den som vill lägga upp avverkad skog vid väg i väntan på transport: "Det innebär en extra kostnad om 2 900 kronor för varje enskild ansökan om virkesupplag, vilket måhända inte är någon stor sak för det stora skogsbolaget som kan slutavverka hela områden. Men det blir snabbt mycket pengar för en mindre skogsbrukare som inte kalhugger, utan går in i ett skogsområde och avverkar några enstaka träd i taget." Den nya kostnaden slår alltså mot just den typ av skogsbruk som annars brukar värderas i offentliga sammanhang – det småskaliga som skapar en rik miljö med biologisk mångfald. / Norrbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Ovanligt många granbarkborrar kvar i träden

  Etiketter: Skog
  Det är fortfarande effektivt att avverka de träd som angripits av granbarkborre den här sommaren. Många granbarkborrar är nämligen kvar under barken./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lokala aktivister stoppade skogsavverkning

  Etiketter: Skog
  En grupp med lokala aktivister har protesterat mot en skogsavverkning utanför Edsele i Sollefteå kommun. SCA meddelade på onsdagen att man stoppar avverkningen. / ATL
  Läs mer
 • Avverkningsplaner väcker protester i Molkom

  Etiketter: Skog
  Karlstad kommun har planer på att avverka skog i Molkoms friluftsområde. Men det väcker protester bland boende på orten./ Svt.se - Värmland
  Läs mer
 • Replik: Skogens tillväxt bestämmer klimatnyttan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Återigen försöker en debattör göra gällande att hyggesfritt skogsbruk skulle vara bättre än trakthyggesbruk för att skapa klimatnytta. Den här gången påstås att skogsavverkning är en klimatbov. Det kan närmast ses som ett försök att lura läsarna att det skulle finnas stöd för att överge det nuvarande skogsbruket med klimatnyttan som skäl. / Elbilsnytt.se
  Läs mer
 • Avverkningarna i Białowieża påverkade skyddade områden

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade resten av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Därför blev det stor uppmärksamhet när träd började massavverkas i området efter ett stort utbrott av granbarkborre. Nu har forskare från SLU och Polen visat hur mycket av skogen som påverkades av avverkningen./ SLU
  Läs mer
 • Skogsavverkning i Ramshyttan väcker ilska

  Etiketter: Skog
  Kalhyggen och ogenomtränglig ungskog har fått boende vid Sågdammen i Ramshyttan, strax norr om Örebro, att reagera och nu har de skrivit en protestlista./ Sveriges Radio - P4 Örebro
  Läs mer
 • Mellanskog börjar avverkningen av brandskadad skog

  Etiketter: Skog
  Nu ska Mellanskog börja avverka den brandskadade skogen i Hälsingland. Men priset är ännu inte klart./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Holmen kritiseras för meterdjupa skogsdiken

  Etiketter: Skog
  Holmen Skog får kritik för sin avverkning runt sjön Likstammen i Södermanland. Avverkningen har enligt kritikerna lett till meterdjupa diken under lång tid framöver, men skogsbolaget slår ifrån sig./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Markskoning börjar med avtal

  Etiketter: Skog
  FÖREBYGG. Skogsägare, blunda inte för ditt ansvar för markskador. Arbetet med att undvika skadorna börjar när avtalet för avverkningen ska tecknas. Körskador av alla slag kan snabbt bli ett tungt slagträ i debatten om skogsbruket och i slutändan förutom branschen drabba även en hel skogs­ägarkår. Läs mer i SKOGEN 4/2018./ Skogen.se
  Läs mer

Sidor