skogsareal

 • Sveaskog jagar granbarkborrar från rymden - unik teknik möjliggör snabb hantering av drabbad skog

  Etiketter: Skog
  Stora skogsarealer och värden förstörs varje år av granbarkborren. Enligt Skogsstyrelsens uppskattning förstördes under 2018 totalt 3-4 miljoner kubikmeter skog. Nu lanserar Sveaskog och IT-företaget Sogeti en unik lösning som tidigt visualiserar granbarkborrens framfart i skogen och möjliggör snabb hantering av drabbad skog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Digitalisering av skogsindustrin när drönare kartlägger skogsarealer

  Etiketter: Skog
  Att kartlägga stora skogsarealer är något av det mest tidskrävande inom skogsbruket då faktainsamlandet görs manuellt. Företaget Deep Forestry har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan kartlägga skogsbeståndet, vilket innebär en drastisk effektivisering av hela processen. / Bizmaker
  Läs mer
 • Stora arealer brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt skydd, visar en ny studie där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal. / Chalmers
  Läs mer
 • Debatt: Skogsarealen behöver öka

  Etiketter: Skog
  Sverige är ett av Europas mest skogrika länder och den svenska skogen har under lång tid bidragit till vårt välstånd. Den har producerat timmer och pappersmassa och är viktig för rekreation och naturupplevelser. / DalaDemokraten
  Läs mer
 • Metsä Group mer än tredubblar sin FSC®-certifierade skogsareal

  Etiketter: Skog
  Då Salla och Kemijärvi samfällda skogar ansluter sig till Metsä Groups FSC®-gruppcertifikat, ökar dess areal till 150000 hektar. / Euroinvestor
  Läs mer
 • Bättre information om skogsbrukets miljöhänsyn

  Etiketter: Skog
  Ungefär åtta procent av arealen lämnas som miljöhänsyn vid avverkningar, cirka dubbelt så mycket som tidigare angetts. Resultatet är dock osäkert då det endast baseras på uppgifter om halva Sveriges produktiva skogsareal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Den skötta skogens skönhet

  Etiketter: Skog
  Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många olika arter i olika naturmiljöer. Holmen efterstävar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. För att bevara den biologiska mångfalden måste olika typer av skogsmiljöer främjas. Totalt nyttjas cirka 20 procent av Holmens skogsareal för naturvårdsändamål. I det ingår frivilligt avsatt produktiv skogsmark, impediment samt miljöhänsyn i den brukade skogen. Se filmen "Den skötta skogens skönhet". / Holmen
  Läs mer
 • Jan Johansson: Svensk skog gör världens hygien bättre

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog
  SCA, Europas största privata skogsägare, gillar att vi blir äldre. Det ökar nämligen marknaden för bolagets inkontinensskydd. En av koncernens många innovativa produkter baserad på skogsråvara. SCA:s skogsareal är ungefär lika stor som Belgiens yta. – Skogen är en evighetsresurs, men SCA kan mer än träfiber, sa Jan Johansson, koncernchef, när han talade vid Näringslivsrådets frukostmöte./ IVA
  Läs mer
 • Debatt: Bevara respekten för skapelsen i kyrkans skog

  Etiketter: Skog
  Strängnäs stift som sträcker sig från Laxå till Nynäshamn äger liksom andra stift stora skogsarealer. Avkastningen är till för att säkra församlingarnas ekonomi.Vi i Vänstern i Svenska kyrkan vill peka på följd­erna av trakthyggesbruk i kyrkan skogar. Det är den metod som i dagligt tal kallas kalhuggning. / Södermanlands nyheter
  Läs mer
 • Många svenska företag satsar i EUs näst största skogsland

  Etiketter: Skog
  Tätbefolkade Tyskland är ett av Europas absolut största skogsländer. Den sammanlagda skogsarealen är visserligen mindre än hälften av Sveriges men idag har de välskötta tyska skogarna ett större virkesförråd än de svenska och den årliga nettoavverkning överstiger numera Finlands vilket gör Tyskland till EUs näst största rundvirkesproducent efter Sverige. / Nihlenteknik.se
  Läs mer