skogsaktör

 • Finska skogsaktörer nyfikna på Sundsvall

  Etiketter: Bioenergi
  Välkomna till seminariet i Sundsvall som är en del av studieresan som projektet BioHub anordnar för finska och svenska skogsägare intresserade av terminalutveckling. Hur kan vi utveckla dagens skogsterminal så att den ökar värdet på skogen och ger nya affärer och jobb? / BioFuel Region
  Läs mer
 • Markägande skogsaktörer finansierar inventering av betesskador

  Etiketter: Skog
  Södra satsar tillsammans med Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken (allmänningar i Östergötland) tre miljoner kronor på att under 2014 genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige enligt SydÄbin-metoden. / Södra
  Läs mer