skogsägarförening

 • Ett starkt första kvartal

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2019. Rörelseresultatet blev 39,9 Mkr vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år. / Mellanskog
  Läs mer
 • 38,9 miljoner till Mellanskogs medlemmar

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2018. Efter flera år av stark utveckling uppnår föreningen sitt bästa rörelseresultat någonsin, 50,1 Mkr (40,4). Resultatet drivs främst av en god skogskonjunktur, ökad intern effektivitet och förbättrad logistik. / Mellanskog
  Läs mer
 • Bra resultat trots extremt väder

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2018. Rörelseresultatet blev 31,2 Mkr och minskade jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på högre kostnader och minskade traditionella rundvirkesvolymer. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogssamarbete i norra Dalarna – "Till godo för skogsägarna"

  Etiketter: Skog
  Från och med 2018 kommer Skogsägarföreningen Mellanskog och Älvdalens Besparingsskog att ha ett samarbete kring leveranser av barrmassaved i norra Dalarna. / DalaDemokraten
  Läs mer
 • Minst fem dör varje år – vill göra skogsbruket säkrare

  Etiketter: Skog
  Minst fem personer dör i samband med olyckor vid skogsarbete i Sverige varje år. Nu jobbar LRF och skogsägareföreningarna för ett säkrare skogsbruk och att fler ska ta motorsågskörkort. / Svt Västerbotten
  Läs mer
 • Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året. / Mellanskog
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna fortsätter växa

  Etiketter: Skog
  Efter årets första åtta månader redovisar skogsägarföreningen Norra Skogsägarna ett rörelseresultat om 45,1 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 36,5 miljoner. Resultatförbättringen sker trots en tuff marknad på sågade trävaror och är framför allt en effekt av ökade volymer. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Sågverk kan få förarlösa virkestruckar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Vad krävs för att introducera förarlösa virkestruckar? Vilka är vinsterna? Detta ska SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersöka i ett projekt finansierat av Södras forskningsstiftelse. / SP
  Läs mer
 • Träförädling i Ostvik igen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Produktionen i före detta Ostvik Komponentfabriks industrilokaler har legat nere sedan våren 2014. Nu har Brännfors Träförädling AB köpt Norra Skogsägarnas anläggning i Ostvik och beräknar att produktionen är i full gång igen till våren. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norrskog omstrukturerar - satsar för ökad konkurrenskraft

  Etiketter: Skog
  För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genomför skogsägarföreningen Norrskog ett lönsamhetsprogram. Detta omfattar bland annat strukturella förändringar inom sågverksverksamheten där MBL-förhandlingar inleds med avsikt att avveckla sågverket i Sikås. Samtidigt planeras för strategiska investeringar i kvarvarande industri samt i den övriga verksamheten. / Norrskog
  Läs mer

Sidor