skogsägare

 • Skogen i arv till barnbarnen

  Etiketter: Skog
  Drygt hälften av den svenska skogen ägs av enskilda familjeskogsägare. Den går ofta i arv från generation till generation, så när skogsägaren planterar ny skog är det hennes barnbarn som får avverka den. / LRF
  Läs mer
 • Enkät: Hur är det att vara skogsägare på distans?

  Etiketter: Skog
  Tre utbor berättar om sina erfarenheter av att kombinera stadsliv med skogsägande på annan ort. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Varsam skogsmaskin lockar allt fler

  Etiketter: Skog
  Skogsägare blir alltmer intresserade av skogsmaskiner som ger färre markskador. Det gynnar svenska Timbear. / ATL
  Läs mer
 • Folkpartiet vill sätta press på skogsägare

  Etiketter: Skog
  Folkpartiet vill tvinga skogsägare att ansöka om avverkning hos Skogsstyrelsen - medan landsbygdsministern tycker att dagens system fungerar bra. / ATL
  Läs mer
 • Virkesmäklarna underlättar arbetet för Sveriges virkesköpare

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  För en virkesköpare kan arbetsdagen vara lång och stressig. Som i alla yrken med kundkontakt är det ofta svårt att få dagen att gå ihop. Virkesköparens viktigaste arbetsuppgift är såklart att träffa sina kunder, skogsägarna. Därför är det naturligt att arbetsdagen till största del ägnas åt just det, att besöka skogsägare för att diskutera möjliga affärer och titta på deras skogar. / Webfinanser
  Läs mer
 • Oseriösa skogsägare jagas med helikopter

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför den här veckan två inventeringar. Skälet att kontrollera om skogsägarna sköter sina åtaganden på rätt sätt. För den markägare som inte rättar sig efter gällande regler väntar åtal och dryga böter. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Vad är det gröna kuvertet?

  Etiketter: Skog
  I det gröna kuvertet hos Skogsstyrelsen kan du som skogsägare hitta myndighetsinformation om din fastighet; allt från handlingar och beslut till inventeringsresultat och känd hänsyn. Om du äger skog i flera kommuner eller i flera ägarkonstellationer kan det finnas flera gröna kuvert. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lär dig allt om skogen på Gammelkroppa

  Etiketter: Skog
  Fältövning på skoglig introduktionskurs
  I det natursköna Värmland, strax bortom Filipstad ligger den anrika kurs- och konferensgården Gammelkroppa där du bland annat kan gå högskoleutbildningen Skogstekniker. Här finns också ett stort antal utbildningar och kortare kurser som till exempel skogs- och mångbruk, skoglig intensivkurs och till hösten utökas utbudet med tätortsnära skogsbruk.
  Läs mer
 • Debatt: Vem äger skogen?

  Etiketter: Skog
  Zarembas femte artikel om skog i Dagens Nyheter väcker intressanta frågor. För vem skyddar vi skog? Och vem äger skogen? I Sverige och större delen av Europa har vi en månghundraårig tradition av att mark ägs av privatpersoner. I Norden lite uppluckrat såtillvida att vi har allemansrätt. Stora delar av Europa har inte det, där är marken alltigenom privat. I många andra delar av världen finns inte den traditionen. Där är mark allmän egendom. Något som inom parentes ofta bidrar till problem för ingen tar riktigt ansvar för det ingen riktigt äger. / Linda Hedlund bloggar för LRF
  Läs mer
 • Debatt: Se det välvårdade svenska skogsarvet

  Etiketter: Skog
  Andelen äldre skog aldrig har varit högre i modern tid än i dag. Det antyds ofta och försåtligt att svenska skogsägare ärvde en urskog och att nu återstår bara spillror av det storstilade arvet. Detta är fel. Arvet har vårdats på allra bästa sätt. Med ökad tillit till skogsägarna, och genom att tillskriva det goda miljöarbete som görs ett värde kommer Sverige även i fortsättningen att ha ett skogsbruk med en god avvägning mellan sysselsättning, välfärd, biologisk mångfald och klimattjänster. Det skriver Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer

Sidor