skogsägare

 • Kronhjort och vildsvin angriper åkrar och skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det blir allt mer klövvilt i skogarna runt Södertälje. Något som får stora konsekvenser för skogs– och jordbruket. – Skadorna kostar hundratusentals kronor, säger Jan-Christer Carlsson, ägare av Nackunga gård. / LT.se
  Läs mer
 • Priset kan ha nått botten

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Svenska skogsägare har fått uppleva sjunkande priser på både timmer och massaved under det gångna året. Men där massavedspriserna nu är på samma nivå som brännveden är det inte troligt att vi får se ytterligare nedgångar, skriver det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly. / ATL
  Läs mer
 • Välkommen ut i skogen med Kunskap Direkt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kunskap Direkt är ett kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. Kunskap Direkt vänder sig i första hand till skogsägare och skogliga rådgivare. Ett särskilt avsnitt om vägar vänder sig till väghållare i skogsbruket. Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU och i skogsbruket. / SkogForsk
  Läs mer
 • Intresset för att lära mer om hyggesfritt förväntas öka

  Etiketter: Skog
  Efterfrågan på rådgivning om hyggesfritt skogsbruk är än så länge blygsam men mycket tyder på att den kommer att öka, rapporterar Skogsstyrelsens konsulenter runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Bioaska ska gödsla skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Nu kan bioaska börja spridas i Skövdes skogar. Många skogsägare kom och lyssnade när Stora Ostabygd informerade. "Genom aska kan man föra tillbaka all näring man tar ut", säger Daniel Glimtoft. / Skövde nyheter
  Läs mer
 • Replik: Skogen en förnyelsebar resurs som skapar jobb

  Etiketter: Skog
  Svar till Skydda Skogens debattartikel, ÖP 26 juli. Thomas Tidholm och Victor Säfve, föreningen Skydda Skogen, kritiserar 26 juli i ÖP LRFs arbete för sina skogsägande medlemmar. Man gör det med ett snävt urval av negativa signaler kryddat med osakligheter. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Skogsägare lurade av blufföretag

  Etiketter: Skog
  Ett hundratal skogsägare har utsatts för blufförsäljare som jobbar per telefon de senaste månaderna. Bluffmakarna har medvetet inriktat sig på äldre skogsägare, säger Dick Malmlund på företaget Varningsinfo som hjälper drabbade näringsidkare. / Lantbruk och skogsland
  Läs mer
 • Nu ska stormvirket vara väck

  Etiketter: Skog
  Från och med den 1 augusti skulle allt stormfällt virke vara bortplockat från skogarna i länet. Den kalla försommar­en gav två veckors respit, men nu riskerar skogsägare som slarvat hot om vite. – Vi har varit tydliga med regelverket sedan stormen, säger ställ­företrädande distriktschefen på Skogsstyrelsen i Sundsvall, Fredrick Lundqvist. / Dagbladet
  Läs mer
 • Skogens hälsa är mycket god

  Etiketter: Skog
  20 000 skogsägare, 95 miljoner kubikmeter virkesförråd (det vill säga skog), 65 000 hektar skogsmark. Det finns i Kronobergs län. Och chef på Skogsstyrelsen i Växjö är jägmästare Hasse Bengtsson. – Att jobba i Kronoberg är nog nästan det roligaste man kan göra när man ska jobba med skog, säger han. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Naturvård och viltvård kan få stöd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Är du jakt- och viltvårdsintresserad skogsägare kan du söka stöd ur Landsbygdsprogrammet för åtgärder som gynnar viltet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor