skogsägare

 • Finländska skogsägare kan få mer makt

  Etiketter: Skog
  Ett förslag på reform av den finländska skogslagen har utarbetats. Skogsägarna föreslås få mer makt över förvaltningen av skogarna. / ATL
  Läs mer
 • Det finns mer att hämta i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För 20 år sedan lades den dåvarande skogsteknikerutbildningen ned. Nu startar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en ny utbildning, skogligt basår, som finansieras genom ett särskilt anslag från Landsbygdsdepartementet och är ett led i regeringens satsning Skogsriket. Syftet är att bredda antagningen till högre skoglig utbildning. Av de närmare 100 000 som är sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin är 16 procent kvinnor och 84 procent män. Däremot är i dag 38 procent av skogsägarna kvinnor. Därför är det bra att skogsnäringen och Landsbygdsdepartementet identifierat en rad åtgärder som man tillsammans vill göra för att göra skogen mer jämställd. / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Sveriges största skogsmässa 2012

  Etiketter: Skog
  Mellanskogsmässan är mötesplatsen som intagit positionen som privatskogsbrukets ledande skogsmässa i Sverige. Vi vill med Mellanskogsmässan ge skogsägarfamiljer, entreprenörer, skogsintresserade, utställare, leverantörer av skogsutrustning och tjänster möjlighet att under två dagar träffas för att diskutera skogsfrågor.
  Läs mer
 • Fjällnära skog avverkades utan tillstånd

  Etiketter: Skog
  En 53-årig skogsägare i Sorsele åtalas nu vid Lycksele tingsrätt för att ha avverkat fjällnära skog utan tillstånd. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsägare får ersättning för reservatsbildning

  Etiketter: Skog
  En 71-årig skogsägare får sammanlagt 9 miljoner i ersättning av staten efter att delar av hennes skogsfastighet i Blekinge ombildats till naturreservat. Det står klart efter beslut i mark- och miljödomstolen. / Skogsland
  Läs mer
 • Ta ett steg i Trätrappan!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Linnéuniversitetet ger flera utbildningar inom Skog och trä och de flesta går att läsa på distans. Tillsammans bildar de Trätrappan. Och det har blivit populärt att läsa på distans. Sedan starten 2001 har ca 3 000 skogsägare och andra skogsintresserade gått kurser i Hållbart familjeskogsbruk. Några studenter har levt med skogen sedan barnsben, medan andra just köpt eller ärvt en fastighet. Skogs- och träprogrammet växer också varje år - i år går det in på sitt fjärde. Till hösten ges studenter därifrån för första gången chansen att läsa vidare på masterprogrammet Euroforester vid SLU i Alnarp. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Ändringar av föreskrifter till 14 § skogsvårdslagen beslutade

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om att ändra två föreskrifter som rör anmälan vid avverkning. Ett led i arbetet med att förenkla reglerna för skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Machokultur hindrar arbetsutvecklingen

  Etiketter: Skog
  En fjärdedel av Hälsinglands alla arbetsplatser finns inom jord, skog och energisektorn. Men de flesta som är anställda inom branschen är män, något som kan vara hämmande för utvecklingen. Ingela Carlsson, kommunikationschef på Holmen, håller med. - En arbetsplats med både män och kvinnor i olika åldrar är både effektivare och mer kreativ, säger Ingela Carlsson. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Flera skogsägare riskerar åtal för att de inte i tid städat bort vindfällda granar ur sina skogar efter stormen Dagmar. Lagen kräver att det ska vara gjort redan 1 juli men trots att Skogsstyrelsen lämnade dispens på ytterligare två veckor så har inte alla uppfyllt kraven. / P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt för Brattåsstiftelsen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Brattåsstiftelsen ger 1,2 MSEK till det tvååriga forskningsprojektet "Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare". Det ska genomföras av Erik Wilhelmsson, SLU (projektledare) och Johan Sonesson, Skogforsk. Projektet är en fortsättning på ett av stiftelsen tidigare stött projekt. Tillsammans syftar dessa projekt bl.a. till att ta fram en vägledning som kan användas av enskilda skogsägare när de ska formulera sina mål för skogsbruket på den egna fastigheten. / Brattåsstiftelsen
  Läs mer

Sidor