skogsägare

 • Skogsstatistisk årsbok 2012 publiceras idag

  Etiketter: Skog
  Priserna på produktiv skogsmark skiljer sig stort mellan Sveriges län, Sverige producerar mest rundvirke i Europa och mer än var 30:e svensk äger skog. Det visar Skogsstatistisk årsbok som publiceras idag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jägareförbundet arrangerar Öppet hus

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För andra året arrangerar Jägareförbundet Värmland och Mellanskog tillsammans med samarbetspartners Öppet hus. Temat är viltmat och skogsskötsel. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Bra norskt skogsår

  Etiketter: Skog
  Förra året såldes sammanlagt 8,5 miljoner kubikmeter virke till industrin i Norge. Det är en ökning för det norska skogsbruket med 2 procent jämfört med året innan. / ATL
  Läs mer
 • Riskerar åtal efter angripen skog

  Etiketter: Skog
  En skogsägare i halländska Kungsbacka riskerar åtal efter att virke som angripits av granbarkborre lämnats kvar i skogen. / ATL
  Läs mer
 • Episcope ger efterlängtad lösning åt skogsbranschen

  Etiketter: Skog
  Det har länge funnits ett behov av bra uppföljningsmöjligheter för skogsmaskiner med avseende på både drift och produktion. Episcope har nu i samarbete med ledande skogsbolag tagit fram ett system som löser detta problem. Detta gjordes i nära samarbete med Tekniska Samverkansgruppen, TSG, vid Skogforsk i Uppsala där de flesta stora skogsbolagen såsom Sveaskog, Holmen och Stora Enso, men även framstående entreprenörer är medlemmar. Önskemål från användarna samlades och låg som grund till de rapporter som nu finns tillgängliga. / TeknikFreak
  Läs mer
 • Lär av att äga skog i Sverige

  Etiketter: Skog
  Att förvärva skog i Norge kan vara svårt då regelverken sätter tydliga begränsningar. Att köpa skog i Sverige är därför ett alternativ som blir allt populärare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Många skogar har dåligt försäkringsskydd

  Etiketter: Skog
  De senaste årens svåra stormar, ökade insektsskador och betningsskador av klövvilt har förorsakat skador för mångmiljonbelopp i landets skogar. Trots detta väljer många mindre skogsägare att lämna skogen oförsäkrad. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsägare gräver ner stridsyxan i Ljungby

  Etiketter: Skog
  Idag inviger landshövdingen Kristina Alsér naturreservaten Vedåsa och Marsholm och skogsägarna i Agunnaryd som protesterat mot reservatsbildningen på Marsholm gräver nu ner stridsyxan. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer
 • Nya generationens skogsägare erbjuds rådgivning i Jämtland

  Etiketter: Skog
  Bolaget Meraskog öppnar kontor i Östersund. Nu erbjuder de sin nya tjänst skogsrådgivning till den primära målgruppen unga som antingen ärvt eller investerat i skogsfastighet. / Länstidningar
  Läs mer
 • Skogssällskapet i ny storm efter Gudrun

  Etiketter: Skog
  Tre skogsägare har stämt Skogssällskapet efter en tvist om avverkningskostnader efter stormen Gudrun. Ärendet togs upp i tingsrätten i dag. / Skogsland
  Läs mer

Sidor