skogsägare

 • Vad är det gröna kuvertet?

  Etiketter: Skog
  I det gröna kuvertet hos Skogsstyrelsen kan du som skogsägare hitta myndighetsinformation om din fastighet; allt från handlingar och beslut till inventeringsresultat och känd hänsyn. Om du äger skog i flera kommuner eller i flera ägarkonstellationer kan det finnas flera gröna kuvert. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lär dig allt om skogen på Gammelkroppa

  Etiketter: Skog
  Fältövning på skoglig introduktionskurs
  I det natursköna Värmland, strax bortom Filipstad ligger den anrika kurs- och konferensgården Gammelkroppa där du bland annat kan gå högskoleutbildningen Skogstekniker. Här finns också ett stort antal utbildningar och kortare kurser som till exempel skogs- och mångbruk, skoglig intensivkurs och till hösten utökas utbudet med tätortsnära skogsbruk.
  Läs mer
 • Debatt: Vem äger skogen?

  Etiketter: Skog
  Zarembas femte artikel om skog i Dagens Nyheter väcker intressanta frågor. För vem skyddar vi skog? Och vem äger skogen? I Sverige och större delen av Europa har vi en månghundraårig tradition av att mark ägs av privatpersoner. I Norden lite uppluckrat såtillvida att vi har allemansrätt. Stora delar av Europa har inte det, där är marken alltigenom privat. I många andra delar av världen finns inte den traditionen. Där är mark allmän egendom. Något som inom parentes ofta bidrar till problem för ingen tar riktigt ansvar för det ingen riktigt äger. / Linda Hedlund bloggar för LRF
  Läs mer
 • Debatt: Se det välvårdade svenska skogsarvet

  Etiketter: Skog
  Andelen äldre skog aldrig har varit högre i modern tid än i dag. Det antyds ofta och försåtligt att svenska skogsägare ärvde en urskog och att nu återstår bara spillror av det storstilade arvet. Detta är fel. Arvet har vårdats på allra bästa sätt. Med ökad tillit till skogsägarna, och genom att tillskriva det goda miljöarbete som görs ett värde kommer Sverige även i fortsättningen att ha ett skogsbruk med en god avvägning mellan sysselsättning, välfärd, biologisk mångfald och klimattjänster. Det skriver Arne Lindström, ordförande för LRF Västerbotten. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Skogsägare struntade i sällsynt svamp?

  Etiketter: Skog
  En skogsägare i Kristinehamns kommun har anmälts till länsstyrelsen för att han kalhuggit ett skogsområde där den sällsynta svampen bombmurklan finns – eller fanns, för enligt anmälaren har man efter avverkningen inte hittat en enda fruktkropp i området. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Oförändrade priser för skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna Mellanskog tror att priserna för timmer och massaved kommer att vara oförändrade för resten av året. Anledningen är osäkerheten i konjunkturen samt höga massaveds- och biobränslelager. / nwt.se
  Läs mer
 • Skogsägare i Värmland riskerar åtal

  Etiketter: Skog
  Åtta skogsägare i Västvärmland riskerar åtal för att ha brutit mot skogsvårdslagen. / Svt Värmlandsnytt
  Läs mer
 • Skogsägare anmäls för avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har polisanmält sex skogsägare i Västernorrland. De är nu misstänkta för brott mot skogsvårds-lagen. – Skogsägare måste anmäla till oss när de tänker avverka skog. Det har inte de här gjort, säger Niklas Åberg på Skogsstyrelsen i Sundsvall. / Dagbladet
  Läs mer
 • Bråttom att få ut stormfälld skog

  Etiketter: Skog
  Stormen Dagmar som drabbade stora delar av länet ställer fortfarande till bekymmer för skogsägarna. Nu gäller det att få ut den stormfällda skogen innan den fruktade granbarkborren får fäste. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • 100 kalhyggen kontrolleras i Kalmar

  Etiketter: Skog
  Länets skogsägare kan bli bättre på att plantera ny skog på sina kalhyggen och att göra det på rätt sätt. – Det finns de som inte tänker tillräckligt mycket från början, säger Jan Torstensson på Skogsstyrelsen i Nybro till P4 Kalmar. / SR P4 Kalmar
  Läs mer

Sidor