skogsägare

 • En enda väg in för skogsägare till myndigheter

  Etiketter: Skog
  Nu är det enklare för skogsägaren att ha kontakt med myndigheter. Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har öppnat en gemensam väg in för skogsägaren när det gäller inlämning av en rad skogliga ärenden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Björnlandets nationalpark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Björnlandet i Västerbotten har länge varit en av Sveriges mest anonyma nationalparker. Efter utvidgningen 2017 och en rejäl uppgradering är parken numer ett högklassigt naturbesöksmål. Grunden till den lyckade satsningen är en föredömlig dialog med lokala skogsägare, jaktlag och privatpersoner. Skogsmagasinet har gjort ett besök. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Attacken mot äganderätten

  Etiketter: Skog
  Nu släpps boken som slår hål på den falska beskrivningen av tillståndet i den svenska skogen och som dessutom ger författarnas förklaring till hur och varför det har kunnat bli så tokigt samt vilka konsekvenser det leder till. / Karl Hedin
  Läs mer
 • Dyr klimatnytta att låta skogen stå

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet, eftersom skog binder kol i träd och mark. Men det är ett dyrt sätt att binda kol. / SLU
  Läs mer
 • Lönsamt investera i skog i Sverige

  Etiketter: Skog
  Priserna på skogsmark fortsätter att öka i stora delar av landet. Med en stark virkesmarknad är det fortsatt lönsamt att investera i skog i Sverige, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Valspecial – de viktiga frågorna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns ett flertal skogspolitiska frågor som har stor inverkan på oss som äger och brukar vår skog. Men var står egentligen de olika politiska partierna i dessa frågor? I Skogsmagasinets valspecial har vi valt att ställa fyra aktuella och viktiga frågor till samtliga riksdagspartier – frågor som är angelägna för oss som skogsägare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Mångbruk är viktigt i den svenska skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under nästan ett halvt sekel – från 1948 till 1994 – var hög virkesproduktion det enda målet i den svenska skogslagstiftningen. – Som en reaktion mot denna ensidighet har därefter det mångbruk som i alla tider präglat skogsutnyttjandet åter slagit rot, konstaterar Kevin Bishop, vicerektor vid SLU och skogshistorikern Örjan Kardell. / SLU
  Läs mer
 • Det är vid röjningen du formar skogen

  Etiketter: Skog
  Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. När du röjer kan du också förstärka och utveckla beståndets naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringens beslut om nyckelbiotoper är oacceptabelt för Sveriges skogsägare

  Etiketter: Skog
  Med beslutet om inventering av nyckelbiotoper går regeringen helt emot skogsägarrörelsens förslag om hur vi skapar rättssäkerhet i skogen. Regeringen förstärker dessutom inriktningen att den som tagit störst hänsyn till miljön drabbas negativt. Sveriges samlade skogsägarrörelse kräver att inventeringen som den är utformad i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen stoppas. / LRF
  Läs mer
 • Traditionell gallring gynnar skogens mångbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Gallring är en traditionell skogsskötselåtgärd som kan gynna tillväxt och virkeskvalitet, men har den betydelse också för andra ekosystemtjänster? / SLU
  Läs mer

Sidor