skogsägare

 • Lönsamt investera i skog i Sverige

  Etiketter: Skog
  Priserna på skogsmark fortsätter att öka i stora delar av landet. Med en stark virkesmarknad är det fortsatt lönsamt att investera i skog i Sverige, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Valspecial – de viktiga frågorna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns ett flertal skogspolitiska frågor som har stor inverkan på oss som äger och brukar vår skog. Men var står egentligen de olika politiska partierna i dessa frågor? I Skogsmagasinets valspecial har vi valt att ställa fyra aktuella och viktiga frågor till samtliga riksdagspartier – frågor som är angelägna för oss som skogsägare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Mångbruk är viktigt i den svenska skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under nästan ett halvt sekel – från 1948 till 1994 – var hög virkesproduktion det enda målet i den svenska skogslagstiftningen. – Som en reaktion mot denna ensidighet har därefter det mångbruk som i alla tider präglat skogsutnyttjandet åter slagit rot, konstaterar Kevin Bishop, vicerektor vid SLU och skogshistorikern Örjan Kardell. / SLU
  Läs mer
 • Det är vid röjningen du formar skogen

  Etiketter: Skog
  Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. När du röjer kan du också förstärka och utveckla beståndets naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringens beslut om nyckelbiotoper är oacceptabelt för Sveriges skogsägare

  Etiketter: Skog
  Med beslutet om inventering av nyckelbiotoper går regeringen helt emot skogsägarrörelsens förslag om hur vi skapar rättssäkerhet i skogen. Regeringen förstärker dessutom inriktningen att den som tagit störst hänsyn till miljön drabbas negativt. Sveriges samlade skogsägarrörelse kräver att inventeringen som den är utformad i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen stoppas. / LRF
  Läs mer
 • Traditionell gallring gynnar skogens mångbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Gallring är en traditionell skogsskötselåtgärd som kan gynna tillväxt och virkeskvalitet, men har den betydelse också för andra ekosystemtjänster? / SLU
  Läs mer
 • Metsä Group först ute på marknaden med helt elektronisk förhandsfinansiering av virkesaffärer

  Etiketter: Skog
  Genom förhandsfinansieringen får skogsägaren till och med 80 procent av virkeslikviden på sitt bankkonto inom tre dagar efter att virkesaffären är gjord, även om träden skulle avverkas först två år senare. Förhandsfinansieringstjänsten är endast tillgänglig för elektroniska virkesaffärer. Tjänsten är utvecklad i samarbete med OP. / Metsä Group
  Läs mer
 • Skogen och riksdagsvalet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Om vi ska klara klimatomställningen behöver skogen brukas mer, inte mindre. Skogsägare som skapar höga naturvärden måste premieras av samhället, inte bestraffas genom att de fråntas brukanderätten. Politiken måste komma till skott med ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i en strategi för hur bioekonomin kan utvecklas och råvaruförsörjningen säkras. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vad betyder klimatförändringar för skogen i Jämtland?

  Etiketter: Skog
  Pär Holmgren, naturskadespecialist vid Länsförsäkringar AB, bjuder på viktig, spännande och skrämmande kunskap om de komplexa krafter som just nu förändrar länets och hela jordens klimat. Vad kan vi själva göra för att hantera och motverka de klimateffekter vi drabbas av? Och hur kan skogsbruket spela roll i sammanhanget? / Norrskog
  Läs mer
 • Dags att bekänna färg

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I Ledaren skriver Pär Lärkeryd att det är dags för våra politiker att bekänna färg i frågan om hur vi ska ha det med möjligheterna för oss medborgare att förfoga över vår egendom. När lagarna inte fungerar som det var tänkt måste riksdagen ta ansvar och rätta till lagstiftningen istället för att sticka huvudet i sanden och överlåta åt domstolar att skapa ny rättspraxis. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor