skogsägare

 • Effektivitet och miljöhänsyn i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Stora Ensos arbetsledare från Dalarna, Hälsingland och Härjedalen, nästan 100 personer, träffades i Moraparken på tisdagen för att prata om hur skogsbruket ska kunna bedrivas effektivare samtidigt som värdefulla miljöer skyddas. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Skogsägare slår ifrån sig kritiken

  Etiketter: Skog
  Södra skogsägarna känner att de vill försvara sig efter den debatt som varit kring hur skogsägarna sköter sina marker. Enligt skogsägarna så sprids det en falsk bild till allmänheten att skogsområden missköts. / SR P4 Blekinge
  Läs mer
 • Starta eget blev företag i Skogen

  Etiketter: Skog
  Jeanette Ringwall, 46 år, var arbetslös, vågade prova, blev intresserad och tog hem vinsten. Örkelljungakvinnan driver efter några år ett eget företag och tror sig ha hittat en framtidsnisch. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Skogschefen bloggar: Dags att se över föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Herman Sundqvist bloggar om skogsbruk och är skogschef på Sveaskog sedan 2008. Stark förespråkare för den svenska modellen för nyttjande av skog. Ordförande i Skogforsk, ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), skoglig doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hängiven fågelskådare på fritiden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogsmässa lockar stadsbor

  Etiketter: Skog
  Årets skogsmässa ska ge skogsägande storstadsbor en chans att diskutera skogsbruk och titta på maskiner på nära håll. / ATL
  Läs mer
 • Finländska skogsägare kan få mer makt

  Etiketter: Skog
  Ett förslag på reform av den finländska skogslagen har utarbetats. Skogsägarna föreslås få mer makt över förvaltningen av skogarna. / ATL
  Läs mer
 • Det finns mer att hämta i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För 20 år sedan lades den dåvarande skogsteknikerutbildningen ned. Nu startar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en ny utbildning, skogligt basår, som finansieras genom ett särskilt anslag från Landsbygdsdepartementet och är ett led i regeringens satsning Skogsriket. Syftet är att bredda antagningen till högre skoglig utbildning. Av de närmare 100 000 som är sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin är 16 procent kvinnor och 84 procent män. Däremot är i dag 38 procent av skogsägarna kvinnor. Därför är det bra att skogsnäringen och Landsbygdsdepartementet identifierat en rad åtgärder som man tillsammans vill göra för att göra skogen mer jämställd. / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Sveriges största skogsmässa 2012

  Etiketter: Skog
  Mellanskogsmässan är mötesplatsen som intagit positionen som privatskogsbrukets ledande skogsmässa i Sverige. Vi vill med Mellanskogsmässan ge skogsägarfamiljer, entreprenörer, skogsintresserade, utställare, leverantörer av skogsutrustning och tjänster möjlighet att under två dagar träffas för att diskutera skogsfrågor.
  Läs mer
 • Fjällnära skog avverkades utan tillstånd

  Etiketter: Skog
  En 53-årig skogsägare i Sorsele åtalas nu vid Lycksele tingsrätt för att ha avverkat fjällnära skog utan tillstånd. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsägare får ersättning för reservatsbildning

  Etiketter: Skog
  En 71-årig skogsägare får sammanlagt 9 miljoner i ersättning av staten efter att delar av hennes skogsfastighet i Blekinge ombildats till naturreservat. Det står klart efter beslut i mark- och miljödomstolen. / Skogsland
  Läs mer

Sidor