skogsägare

 • Risk för tullar på svenskt trä i USA

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Europeiska sågverk ligger i skottgluggen för att åka på strafftullar på exporten till USA. Det anser Michel Vincent, ekonomi- och marknadsdirektör på Quebecs Skogsindustriråd. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Debatt: "Brukade skogar motverkar klimatförändringarna"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  REPLIK. Kalhyggesfritt skogsbruk är ingen patentlösning, varken för klimatet eller för mångfalden av arter, skriver Ola Kåren, SCA Skog, i en replik till debattörerna från bland annat Klimatriksdagen. / Altinget
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / SLU
  Läs mer
 • Debatt: Vänstern är ett storstadsprojekt

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Upphäv allt ägande. Det är grundbulten i en perfekt demokrati enligt Vänsterpartiet. Sin ideologi beskriver de som ”demokratisk socialism”. De vill upphäva såväl det samhälleliga som det privata ägandet och ingen ska skonas, ty så står det skrivet i partiprogrammet. I riksdagsvalet attraherade detta parti inte mindre än åtta procent av rösterna. / Hela Gotland
  Läs mer
 • High-tech produkter från skogen kan bli Sveriges nästa exportsuccé

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogsindustrin har rest sig och rekordinvesterat i nya produktionsanläggningar. Nu är industrin rustad att gå in i nästa fas där man är drivande inom utvecklingen av nya banbrytande användningsområden för svenskt trä. Flera nya innovationer ser nu dagens ljus- förnyelsebara produkter som kan bli svaret på globala klimatutmaningar inom bland annat bränslesektorn, förpackningsindustrin och byggsektorn. / Danske Bank
  Läs mer
 • Ett grönare Island

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Aska, vulkanisk sten och lavafält. Island är det land i Europa med minst andel skog. Trots åratal av trädplantering står skogen bara för 1-2 procent av markerna. Nu kämpar forskarna mot klockan. / Extrakt
  Läs mer
 • Lars och Olofs skogsbruk tar vara på byns historia

  Etiketter: Skog
  Den enskilda vägen mot Trångåsen är välskött och stäcker sig 15 kilometer in i det som så sent som på 60-talet var väglöst land, förbi skog i olika åldrar, myrmark, höjder och ett fåtal hus. Kontrasten är slående när vi anländer till byn, där vi möts av två varsamt renoverade gårdar, etablerade av nybyggare i början av 1800-talet. Åker och betesmarker är restaurerade och omges av trägärdesgårdar. Genom betesmarkerna leder en stig och vid en gammal jordkällare finns en av många informationsskyltar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Massaved får ny kvalitetsbedömning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nästa år kommer massaved att få en ny kvalitetsbedömning. Det påverkar alla skogsägare som levererar massaved. / Process
  Läs mer
 • Kineser vill lära sig skog av Sverige

  Etiketter: Skog
  Sverige är förebild när Kina storsatsar på skog för miljöns och klimatets skull. Mark för trädplantering ska delas ut till 340 miljoner bönder. Och nu kommer kinesiska delegationer hit för att studera den svenska modellen. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • "Vi sågar brandtimmer tills det tar slut"

  Etiketter: Skog
  Vad gör man när det som inte får hända händer? I somras brann 26 000 hektar med de största bränderna i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län. På ett seminarium i Ljusdal diskuterades tiden efteråt ur ett skogsägarperspektiv. / Skogen.se
  Läs mer

Sidor