skogsägare

 • Landsbygdsministern vill se fler kvinnor i skogen

  Etiketter: Skog
  Diskussioner om Skogsriket och kvinnligt företagande står på agendan när landsbygdsminister Eskil Erlandsson träffar Skogskvinns i Ingelstad fredagen den 30 mars. / Regeringen
  Läs mer
 • Enklare regler ska ge skogsägare enklare vardag

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen föreslår ett flertal regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen till regeringen. Skogsägarnas administrativa kostnader ska minska och deras myndighetskontakter förenklas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Arvsskiften sattes i fokus

  Etiketter: Skog
  Hur ska en skogsägare bära sig åt när det börjar bli dags för generationsskifte? På lördagen arrangerade Stora Enso ett evenemang för skogsägare i Norduppland.
  Läs mer
 • Informerade skogsägare tar bättre hänsyn till kulturmiljöer

  Etiketter: Skog
  Ungefär 40 procent av kulturmiljöerna i skogen påverkas negativt vid föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsåtgärder. Hänsynen ökar dock markant om skogsägarna inför avverkningen fått information om kulturmiljöerna. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debattinlägg: Så kommer internet att revolutionera virkesmarknaden

  Etiketter: Skog
  Internet och modern teknik kommer att revolutionera virkesmarknaden. Den ökade tillgången på information kommer göra att fler skogsägare kan ta aktiva och välgrundade beslut. Det kommer att leda till ett skifte där skogsägaren får mer makt och inflytande vilket kommer att gynna skogsnäringen i stort. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar vite

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Siljan Skog har varit delaktigt i att avverkningsanmäla skog med mycket höga naturvärden. Något som Skogsstyrelsen reagerat starkt på. – Men vi gjorde det aldrig för att avverka utan för att skynda på processen för skogsägarna att få skötselpengar, säger Ingemar Berling vid Siljan Skog. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Få kvinnor i älgförvaltningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  38 procent av landets skogsägare är kvinnor. Men det är bara knappt sju procent kvinnor som är markägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupperna som nyligen utsetts. / ATL
  Läs mer
 • “Många röjer för sent”

  Etiketter: Skog
  Gör förstaröjningen tidigare. Det rådet ger Joakim Sandin och Lasse Yliharjo på Närkes skogskompetens till landets skogsägare. – Då går andraröjningen före gallring mycket fortare och det sparar du pengar på, säger Joakim Sandin. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Erik skär guld ur 31 hektar

  Etiketter: Skog
  Trots att sågverken och massa- och pappersbruken brottas med lågkonjunktur så ångar affärerna på för skogsägaren Erik Hjärtfors. Han har i stället valt att satsa på egen träförädling. / Skogsland
  Läs mer
 • Anbud ger alltid mer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I förra numret av tidningen SKOGEN berättade tre skogsägare om hur de säljer virke. De som säljer på anbud får betydligt bättre betalt än prislistorna som redovisas i SKOGENs jämförpriser. Men även de som säljer på prislistan får påslag. / Tidningen SKOGEN
  Läs mer

Sidor