skogsägare

  • Aktiva beslut skapar lönsamhet

    Etiketter: Skog
    Att fatta rätt beslut i rätt tid är grunden till ett framgångsrikt skogsägande. För rätt planering får du fem enkla steg att följa. / Stora Enso Skog
    Läs mer
  • Mångbruk – att samsas om samma skog

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används. / Future Forests, SLU
    Läs mer
  • Så mycket mer kan din skog ge tillbaka

    Etiketter: Skog
    Skillnaden mellan att sköta sin skog aktivt och att låta bli är stor, mycket större än många tror. Genom att skogen röjs och gallras i tid kan nettot skilja runt 60 000 kr/ha under en omloppstid. / Stora Enso
    Läs mer
  • Skogsstyrelsen skickar riskkartor till 65 000 skogsägare

    Etiketter: Skog
    65 000 skogsägare får i dagarna ett brev från Skogsstyrelsen med en karta som visar var det finns stor risk för granbarkborre i den egna skogen. Skogsägarna uppmanas att leta efter nya angrepp under hela sommaren. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Finskog och fulskog

    Etiketter: Skog
    Skogen susar i den svenska folksjälen. Till skogen går många svenskar för vila och rekreation. Men vilken skog tycker människor är vacker? Vad tycker människor egentligen om kalhyggen? Och i vilken skog skulle du ta ditt bröllopsfoto? / Bitzer
    Läs mer
  • Mer frivilliga avsättningar och certifierad produktiv skogsmark 2019

    Etiketter: Skog
    Arealen frivilliga avsättningar ökade med 4 procent och den certifierade arealen ökade med 1 procent under 2019 jämfört med 2018. Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över frivilliga avsättningar och certifierad areal på produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • TRAILER: Guld och gröna skogar?

    Etiketter: Skog
    När det enda som växer är kyrkogården - är det då björnar, bärjuice och boende som ska rädda skogsägarnas lönsamhet – och glesbygden från avfolkning? Premiär för trailern till vår nya dokumentär "Guld och gröna skogar?" – som i sin tur släpps 26 maj! / Future Forests, SLU
    Läs mer
  • Mera tall - Ett lokalt kunskapsprojekt

    Etiketter: Skog
    Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. / Skogsstyrelsen
    Läs mer
  • Så gör vi ditt skogsägande enklare och rikare

    Etiketter: Skog
    Vi hjälper dig att utveckla din skogsfastighet, utifrån dina mål och förutsättningar. Med oss som skogsförvaltare blir det enklare att äga skog. / Skogssällskapet
    Läs mer
  • 43 miljoner till skogsägare i länen ska stärka skogens värden

    Etiketter: Skog
    Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne: 9,8 miljoner kronor. / Skogsstyrelsen
    Läs mer

Sidor