skogsägare

 • Bruttoavverkningen ökade 2019 men väntas minska 2020

  Etiketter: Skog
  Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SCA köper 13 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA har träffat avtal om förvärv av skog i i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om ca 19 150 hektar, varav ca 13 100 hektar är skogsmark. Köpeskillingen är 44,5 MEUR, cirka 450 MSEK. / SCA
  Läs mer
 • Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Digitala skogskvällar om värdeskapande skogsskötsel

  Etiketter: Skog
  Välkommen att lyssna till våra digitala föreläsningar, där vi berättar om hur du kan skapa en vital och värdefull skog. / Norraskog
  Läs mer
 • Ladda ner vår Medlemsapp

  Etiketter: Skog
  I vår app visas kartor över hela din fastighet. Du kan se trädhöjd, markfuktighet, göra egna markeringar och se kontrakt och ekonomi. Testa vår app för skogsägare - ladda ned den redan idag! / Mellanskog
  Läs mer
 • Priset på skogsmark ökar – trots Corona

  Etiketter: Skog
  Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt har stigit med 2,5 % över hela landet under det första halvåret. Detta trots Coronapandemin och en generell osäkerhet i marknaden. / Ludvig & Co
  Läs mer
 • Vi hjälper dig att sköta din skog

  Etiketter: Skog
  Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. Vi erbjuder tjänster för ett hållbart och lönsamt skogsbruk. / SCA
  Läs mer
 • Skogsägarna står ensamma i debatten om nyckelbiotoperna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Å ena sidan nyckelbiotopernas skyddsvärde, å andra sidan markägare och hur de påverkas av nyckelbiotopsinventeringen. När Isabella Hallberg-Sramek analyserade debatten om nyckelbiotoperna i dagspressen såg hon två tydliga perspektiv. Studien som inleddes som ett examensarbete publiceras nu i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research. / SLU
  Läs mer
 • Skogsägaren Kristina Boman: "Nu vet vi vad vår skog kan ge oss"

  Etiketter: Skog
  För Kristina Boman ligger det en otrolig stolthet i att sköta sin skog på bästa sätt. För henne blev Skogssällskapets Skogsstrategi ett sätt att få en tydligare bild av vad skogen kan ge som dessutom visade att avkastningen kunde öka. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skapa ett lönsamt skogsföretag

  Etiketter: Skog
  Se din skog som ett företag. Här ger Mats Bygge, skogsägare och vd på Areal sina bästa tips för hur du får ett lönsamt skogsägande. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor