skoglig bioekonomi

 • ​Vi pratar om kol och stål

  Etiketter: Bioenergi
  Den gemensamma nämnaren för skoglig bioekonomi och stålindustrin är biokol. Vi har tillsammans med bland annat Swerim undersökt hur biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning. Projektet hette Bio4Metals. Initiativet att prata om färdplaner kommer från vårt bioekonominätverk i norra Sverige. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Skogens digitala möjligheter för skogsbrukets värdekedja

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen sker i fyra arbetspaket – Skogliga fakta, Effektivt skogsbruk, Skogens och skogsprodukters värden samt Koordinering och kommunikation. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Värmland i unikt samarbete med Kanada för att stärka bioekonomin

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av oktober besökte Paper Province Kanada tillsammans med flera nyckelaktörer i Värmland, för att ta ett första kliv mot ett unikt samarbete. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring skoglig bioekonomi är målet att stärkas globalt./ Paper Province
  Läs mer
 • Låt Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi!

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sverige har ställt in siktet på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom omställning till en biobaserad ekonomi. Men det är i regionerna det händer. Värmland har stora möjligheter att gå före och bli en region som visar vägen framåt. Låt därför Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi! / Paper Province
  Läs mer